Петък, 19 Юли 2024
            
Горна Оряховица Общество

9 км водопроводи и 3,4 км канализация планира за община Горна Оряховица ВиК

  09.07.2024 15:21
9 км водопроводи и 3,4 км канализация планира за община Горна Оряховица ВиК

Инвестиционната програма на ВиК „Йовковци” вече мина съгласуване с РИОСВ и становището на Инспекцията е, че няма нужда от оценка по ОВОС. Решението е изпратено и до общините с препоръките да се следи за изпълнението на препоръките за опазване на околната среда и незамърсяване по време на строителството.
Програмата е амбициозна и ще се реализира в следващите няколко години. Конкретно за Горна Оряховица има планирано подмяна на 8919 метра водопроводи и реконструкция или изграждане на 3241 метра канализация. Планира се също реконструкция на напорен резервоар „Бабенец”, както и частична реконструкция на Пречиствателната станция, която обслужва Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец. За Лясковец се планира изграждане на 3273 метра канализация.
След реализирането на тази програма загубите на вода по мрежата трябва да намалеят с 3%. Което не е чак толкова много при положение, че сега се губят 49%, но все пак е крачка напред.
Според анализа в Горнооряховска община има 63 км водопроводна мрежа. 10,3% са чугунен водопровод, строен 1942-45 г. 22,6% са стоманени тръби, а над 60% са етернитови тръби – всички те аварират постоянно.
Едва 6% от водопроводната мрежа е с полиетиленови тръби и с добро качество.
Канализационната мрежа е в по-добро състояние. Но има места, където е с малка проводимост. Няма канализация в новите квартали до Стадиона и на места в Калтинец. Два от колекторите пък са заустени в Янтра. С реализиране на програмата 98% от населението ще има канализация.


Ключови думи
ВиК Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета