Петък, 19 Юли 2024
            
Други Свищов

„ВиК Йовковци“ и Община Свищов апелират за разумно използване на водата

  08.07.2024 10:24
„ВиК Йовковци“ и Община Свищов апелират за разумно използване на водата

От името на ВиК, Община Свищов разпространи призив за разумно потребление на водата:

„Уважаеми жители на община Свищов,

Във връзка с провеждането на ежедневен мониторинг на нивото на водоизточниците в община Свищов, Ви информираме, че поради трайното засушаване, високите температури и липсата на валежи през летните месеци, нивото на подпочвени води е спаднало значително и вследствие на това, водата във водоизточниците на населените места в община Свищов е на критичния минимум.

С оглед на назряващия сериозен проблем и за да се предотврати преминаването на режим на водата, ВиК „Йовковци" призовава за разумно и рационално използване на водните ресурси само за питейно-битови нужди, а не за поливане, миене на лични автомобили, пълнене на басейни и др.

Знаем, че Община Свищов положи много усилия и във всички 14 населени места довеждащите водопроводи са подменени, но в момента липсата на вода във водоизточниците е основният проблем за безводие. Изключение прави само с. Овча могила, където все още не е подменен довеждащият водопровод и предстои това да се случи, но там е обявено бедствено положение, тъй като загубите на вода са огромни и хората бедстват.

От водоснабдителното дружество уверяват, че където има аварии в населените места, служителите на ВиК правят всичко по силите си, за да ги отстранят своевременно. За съжаление, самите водоизточници дотолкова са намалили дебитите си, че не могат да удовлетворят нуждите на населението.

Вследствие на засушаването, проблемът с безводието през летния сезон е изключително сериозен и актуален не само в община Свищов, но и в редица други общини като Севлиево, и Плевен, както и по Черноморието. Затова апелираме към всички жители на община Свищов – пестете водата, тя е безценен и незаменим ресурс!!!“.


Ключови думи
воден режим
Последни
Седмицата
Анкета