Вторник, 23 Юли 2024
            
Велико Търново Общество

Във Факултета по изобразително изкуство се проведоха първите дипломни защити на специалност „Визуални изследвания“

  04.07.2024 10:54
Във Факултета по изобразително изкуство се проведоха първите дипломни защити на специалност „Визуални изследвания“

Пред пълна зала и голям интерес своите дипломни разработки представиха студентите Габриела Димова, Кристина Петрова и Надя Кирова.

На защитата присъстваха членовете на изпитната комисия: председател и ръководител на катедра „Изкуствознание и художествено образование“ проф. дн Антоанета Анчева, научният ръководител на дипломантите проф. дн Атанас Тотляков, проф. д-р Иван Узунов, проф. д-р Младен Младенов, доц. д-р Галина Цветкова, преподаватели от Факултета по изобразително изкуство, докторанти, настоящи и бъдещи студенти в специалност "Визуални изследвания" и др. Почетен гост на събитието беше проф. дн Ангел Ангелов от БАН.

Специалността „Визуални изследвания“ е създадена през 2020 г. и си поставя за цел да разкрие пред студентите възможности непосредствено да се ангажират с теориите и свързаните с тях артистични практики чрез мултидисциплинарен курс на обучение, свързващ теорията, практиката и културата на визуалното.

Обучението в програмата „Визуални изследвания“ дава теоретичната основа за придобиване на солидна култура и знания за състоянието на съвременното изкуство, за проблема за артистичния подход и въпросите на изкуството днес като в същото време предоставя информация и за различните артистични практики. Тя предоставя необходимата подготовка на специалисти, добре ориентиращи се в областта на съвременното изкуство и културно пространство.

Създадена като интердисциплинарна специалност, учебната програма по „Визуални изследвания“ включва широк спектър от динамично развиващи се области на познанието, имащи пресечни полета с визуалната култура и изкуството.

Светът днес, е свят на визуалния образ, в който визуалната култура е генерализирана чрез експанзията на новите технологии и електронните медии. Ето защо понятието „визуални изследвания“ (visual studies) се наложи като употреба, заради широкия си обхват: изкуство, архитектура, медии, комуникация, хуманитаристика, философия, психология, социология, култура и др.


Ключови думи
визуални изследвания ВТУ