Вторник, 23 Юли 2024
            
Горна Оряховица Общество

Общината представи 5 големи проекта, по които работи и за които ще се наложи вземане на кредит

  20.06.2024 07:21
Общината представи 5 големи проекта, по които работи и за които ще се наложи вземане на кредит

Обществено обсъждане на пет големи проекта, за които може да се наложи поемане на дългосрочен общински дълг бе организирано в Община Горна Оряховица. Проектите бяха представени от главния счетоводител Даниела Караиванова и зам. кмета Даниел Божанков.

Четири от проектите са по Плана за възстановяване и устойчивост, петият е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.

По ПВУ се финансират ремонтите в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, общежитието на ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Спортна зала „Никола Петров“ и Народно читалище „Напредък 1869“. По първия вече се работи, а и трите са със срок за приключване 3 години, до средата на 2026 г.

Средствата за ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ са 2 499 255 лв. За реконструкцията на общежитието на ПГХТ са предвидени 5 259 461 лв. Енергийното обновяване на спортната зала е с очаквана стойност 1 915 898 лв., като Общината трябва да участва със 101 650 лв. Стойността за НЧ „Напредък 1869“ е 2 581 136 лв., от които 81 627 лв. съфинансиране от Общината.

Най-мащабен от петте, като финансов ресурс, е продължението на проекта за подобряване на атмосферния въздух чрез подмяна на старите печки на твърдо гориво с екологични алтернативи. Новият проект, наричан за краткост „Въздух 2“, е на стойност 19 118 848 лв. Той трябва да се реализира за 5 години до май 2029 г.

Като се изключи участието на Общината във финансирането на ремонтите на спортната зала и читалището, останалите средства са безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове и държавния бюджет. Въпреки това ще се наложи поемане на общински дълг, за да има Общината оперативен ресурс в самия ход на изпълнение на проектите. Окончателното изплащане на помощта по проектите става след приключването им, като преди това Общината трябва да се е разплатила напълно с изпълнители и други контрагенти. Така че трябва да си осигури оборотни средства. Тъй като общинският бюджет няма такъв ресурс, ще се търси външно кредитиране – от „Фонд Флаг“ ЕАД или други финансови институции.

Принципно Общината може да вземе кредит до 22% от стойността на проектите. Но това ще се преценява в хода на изпълнението и според нуждите за разплащане. Решението за поемане на общински дълг трябва да мине и през Общинския съвет.


Ключови думи
общински дълг Горна Оряховица