Петък, 19 Юли 2024
            
Горна Оряховица Общество

Община Горна Оряховица сключи рамково споразумение за инфраструктурни ремонти и строителство с консорциум „Горна Оряховица – 2024”

  17.06.2024 16:57
Община Горна Оряховица сключи рамково споразумение за инфраструктурни ремонти и строителство с консорциум „Горна Оряховица – 2024”

Кметът Николай Рашков и управителят на консорциум „Горна Оряховица - 2024“ Филип Маринов подписаха рамково споразумение за текущи ремонти, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари, пътни съоръжения и техническа инфраструктура в населените места, както и на общински пътища, на територията на общината.
Занапред това осигурява на местната администрация възможност за своевременни реакции и по-бързо осъществяване на ремонти и строителство.
В дружеството, регистрирано по ЗЗД, влизат „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД и „Макс принт БГ“ ЕООД. Консорциумът участва и спечели обявената процедура за избор на изпълнител на посочените дейности.
Споразумението беше подписано след изтичане на законовия срок за обжалване, в който не постъпиха възражения.
Рамковият договор е със срок за следващите 4 години или до изчерпване на определения ресурс от 40 млн. лв. В този бюджет влиза осигуреното държавно финансиране за 12 проекта на Общината, в размер на 30 млн. лв. Те бяха приети със Закона за държавния бюджет за 2024 г. Останалите 10 млн. лв. са средства от общинския бюджет.
До дни може да започне работата по обектите, за които кметът Рашков подписа с МРРБ договори за финансиране. Първите участъци ще са между населените места Горски Долен Тръмбеш – Върбица, а също Полски Тръмбеш – Велико Търново – Крушето, в отсечката към село Никюп.
По градските улици, планирани за основен ремонт първо предстои подмяна на водопроводи, която ще извърши ВиК.


Ключови думи
рамково споразумение Пътни строежи - Велико Търново Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета