Петък, 19 Юли 2024
            
Горна Оряховица Общество

Глобиха 1000 лева мъж, изхвърлил строителни отпадъци край Долна Оряховица, още няколко подобни случая са в процес на изясняване

  15.06.2024 09:10
Глобиха 1000 лева мъж, изхвърлил строителни отпадъци край Долна Оряховица, още няколко подобни случая са в процес на изясняване

Глоба от 1000 лева е наложена на мъж, изхвърлил три буса строителни отпадъци край Долна Оряховица. Още няколко подобни случая на други места в общината се проверяват в момента.

Нарушението в Долна Оряховица е ок края на април. При внезапна проверка на 24 май кметът на градчето Веско Ирибаджаков намира голямо количество отпадъци, изхвърлени край реката. Сигнализирани са веднага РИОСВ и Община Горна Оряховица. След незабавно предприетите действия е установен и нарушителя. И той вече е получил наказателно постановление за глоба от 1000 лева.

Изхвърлянето на отпадъци в землището на гр. Долна Оряховица е строго забранено и ще бъде сурово санкционирано. Контролът е засилен и всеки нарушител ще бъде глобяван. Разчитаме на всички отговорни и съвестни граждани да пазят чисто нашето землище и да подават сигнали, ако забележат нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, призовават от Кметството.

Случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци беше установено и при ежедневните проверки, извършвани в Горна Оряховица.
Струпване на отпадъци в зелената площ срещу жилищен имот на ул. „Мусала" №8 са констатирали общинските служители. Отпадъците са от строително-ремонтни дейности на собственика на сградата. На извършителя е издадено предписание да почисти в срок, при неизпълнение следва санкция.


Неправомерно изхвърлени отпадъци са установени и на ул. „Иван Александър" (до пътеката за гарата). Извършителят не е изяснен, мястото е почистено от сметосъбиращата фирма, която има сключен договор с Общината.


Община Горна Оряховица отново напомня, че изхвърлянето на отпадъци е строго регламентирано в общинска Наредба, а също и в Закона за управление на отпадъците.
Глобата за физически лица, изхвърлящи боклуци на неразрешени места е от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение сумите са двойни. За по-маловажни прояви се налага глоба с фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания - от 10 до 50 лв.
Юридическите лица се наказват с имуществена санкция от 1400 до 4000 лв.

И ДА НАПОМНИМ КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло, метал се изхвърлят в цветните контейнери (жълти и зелени), каквито са налични на територията на града. Търговските обекти, образуващи такива отпадъци от дейността си следва да имат сключени договори с фирми за тяхното събиране по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Едрогабаритните отпадъци като мебели, дървени рамки, дюшеци и др. се транспортират и предават на Регионалното депо за отпадъци във великотърновското с. Шереметя, след предварително уведомяване в общинска администрация Горна Оряховица. Транспортирането до Регионалното депо е за сметка на притежателя на отпадъците.
Строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата се предават на площадката за строителни отпадъци, която се намира зад Пречиствателната станция за отпадни води. Работно време на площадката: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., тел. 0882 889 975.
Абсолютно е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци в сивите контейнери за смесени отпадъци.
Масово разпространени отпадъци се предават на площадката на „ТРАНСИНС“, разположена в кв. „Калтинец“, в гр. Горна Оряховица.
Масово разпространени отпадъци са:
• Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - големи и малки домакински уреди, компютри, принтери, осветителни тела, луминисцентни лампи, електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт, електрически инструменти и др.
• Негодни за употреба батерии и акумулатори – негодните батерии можете да се изхвърлят и в съдове, разположени в търговски и административни сгради.
• Излезли от употреба гуми
Излезли от употреба моторни превозни средства се предават на площадката на „Максима 2008“ ЕООД, разположена в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.
Зелени отпадъци от паркове и градини могат да се оставят в чували до контейнерите за битови отпадъци. В населените места се изхвърлят в определените за целта зелени контейнери, които се събират със специализирана техника и се транспортират до компостираща инсталация на регионалното депо.
Текстилни отпадъци се изхвърлят в специализираните контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци. Такива са разположени до южния вход на стадиона в района на парк „Детски кът“, парк „Николай Панайотов“ (Парк „Пролет“ – на северния подход към парка, срещу ул. “Васил Левски" ), както и в района на Покрития пазар. Текстилни отпадъци трябва да са чисти и поставени в торба.
В сайта на Община Горна Оряховица са публикувани площадките за изхвърляне на различни видове отпадъци: https://www.g-oryahovica.bg/ekologiya
В него е обособена и секция „Разделно събиране на отпадъци“, където също може да се намери информация за площадките: https://www.g-oryahovica.bg/announcement/razdelno-subirane-na-otpadutsi  


Ключови думи
отпадъци глоби Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета