Неделя, 14 Юли 2024
            
Други

Обявен е конкурс за войнишки длъжности от Състава на съвместното командване

  14.06.2024 11:58
Обявен е конкурс за войнишки длъжности от Състава на съвместното командване

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на  Съвместното командване на силите

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № 3РД-464/06.06.2024 г. на командира на Съвместнотокомандване на силите (СКС) е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 35 (тридесет и пет) длъжности за войници във военни формирования (в. ф.) от състава на СКС при следния разчет:

 

  •  за в. ф. 52210 - Банкя: 2 (две) длъжности;
  •  за в. ф. 28860 - Горна Малина: 20 (двадесет) длъжности.

 

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

 

Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс във в. ф. 28860 - Горна Малина за времето от 12.08.2024 г. до 16.08.2024 г. включително, който включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване с кандидатите, издържали изпитите.

 

В съответствие със заповед № ОХ-275/21.03.2024 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1555 лева.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документите - до 19.07.2024 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

 


Ключови думи
Съвместно командване
Последни
Седмицата
Анкета