Вторник, 23 Юли 2024
            
Други

Армията търси двама кадрови за формирование 28 880

  13.06.2024 13:18
Армията търси двама кадрови за формирование 28 880

О Б Я В А

 

за вакантни длъжности в Командване

за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-549/07.06.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти във военно формирование 28880 – София от състава на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, които следва да се заемат от  лица,  изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

 

  • Старши специалист по ремонт на комуникационна и информационна техника в секция Герман: 1 (една) длъжност;
  • Старши специалист по ремонт на комуникационна и информационна техника в секция Варна: 1 (една) длъжност.

 

Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 10.07.2024 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

 


Ключови думи
киберотбрана