Вторник, 18 Юни 2024
            
Горна Оряховица Икономика

Хаотични действия на държавата пречат да се защитят както нейните, така и на работниците, и на Общината интереси в казуса „Бронз”

  23.05.2024 15:48
Хаотични действия на държавата пречат да се защитят както нейните, така и на работниците, и на Общината интереси в казуса „Бронз”

Казусът с обявената и в ликвидация, и в несъстоятелност фирма „Бронз”, чиито основни производствени бази са в Долна Оряховица, се върти в омагьосан кръг и в крайна сметка остават незащитени както интересите на държавата, която има най-големи вземания, така и на работниците и Общината, които също са в списъка на кредиторите.

Единствената добра новина от последните месеци е, че работниците започнаха да получават поне защитените от държавата вземания, след като фирмата бе обявена в несъстоятелност. Това стана, след като служителите, останали без заплатите си за няколко месеца, сезираха Главна инспекция по труда и бе образувано дело в Софийски градски съд. На 22 януари Съдът се произнесе с решение, с което дружеството е обявено в несъстоятелност. Това позволи да се изплатят минималните суми, гарантирани от държавата. Но това не означава пълно изплащане на дължимите към работниците суми. Продължават да висят и задълженията към НАП и Общината.

За да се продължи производството по несъстоятелност кредиторите трябва да заплатят 10 000 лева първоначални разноски и да докажат, че дружеството разполага с имущество, от продажбата на което ще последва удовлетворяване на взискателите.

Главна инспекция по труда беше активната страна за образуване на дело по несъстоятелност, но тя не може да внесе нужните 10 000 лева, тъй като защитава само работниците, а те нямат възможност да съберат такива средства. Ако не бе образувано делото по несъстоятелност, те нямаше да получат и минималното, гарантирано от закона, вземане. Всеки един от засегнатите работници води индивидуално съдебно дело и се снабди с изпълнителен лист за своето конкретно вземане, в което са включени всички суми за труд и обезщетения, както и направени разноски по делата. Към настоящия момент са образувани и са в ход изпълнителни дела, но те са блокирани, тъй като дружеството е обявено в несъстоятелност и това връзва ръцете на частните съдебни изпълнители.

Най-голям кредитор на дружеството е държавата, в лицето на НАП, която е оправомощена да събира публични държавни вземания. Агенцията продължава да извършва започнати процедури по продажба на част от имуществото на дружеството, които са стартирали преди обявяването на „Бронз” в несъстоятелност. Последната продан на имоти – земя и сгради, беше на 16 май. Но тези действия нямат нужния ефект.

Лошото на този модел за събиране на дължимите суми е, че за всеки следващ търг цената на продаваните имоти се намалява. В крайна сметка, дори да се получи продажба, тя ще е на толкова ниски цени, че няма да могат да се покрият дори вземанията на държавата, а какво остава за Общината и работниците.

В момента обаче всичко се прави хаотично и казусът „Бронз” се върти в един омагьосан кръг:

*Дружество е едновременно в ликвидация, тъй като продължава да се представлява от ликвидатора и в несъстоятелност, но без да е определен синдик, тъй като производството по делото е спряно поради невнесени първоначални разноски от правоимащ взискател.

*Поради обявяването на дружеството в несъстоятелност ръцете на частните съдебни изпълнители са буквално вързани. Те са тези, които могат да удовлетворят с изпълнителната си дейност всички други кредитори на „Бронз” - предимно работниците и някои бивши контрагенти, но и Община Горна Оряховица.

*Държавата в лицето на НАП уж върши действия, но не е възбранила всички налични недвижими имущества на дружеството и не извършва нарочни публични продани на цялото имущество на дружеството, което би удовлетворило всички вземания. Такова има и в други съдебни райони. Наличното, което е в съдебния район на ВТОС, е обявено за публична продан в частичен вид, а не изцяло.

*Извършените до момента публични изпълнителни действия от НАП са по изготвяни за всяка от проданите оценка, която се намалява за всеки следващ търг. И това се случва въпреки че цените на имоти и сгради в България продължават да растат. Така че е спорно дали и държавата ще успее да вземе своето, какво остава за работниците.

В същото време „Бронз” вече се разкоства. Демонтирани са съоръжения на изградената там газстанция, чести са вандалски набези на лица, които събират метали и други останали в сградите предмети.

Решение все пак има. Ако НАП внесе нужните 10 000 лева, за да продължи делото по несъстоятелност, ще бъде назначен синдик, който ще има възможност да продава активи на дружеството така че да удовлетвори и вземанията на други кредитори – работниците и Общината, коментират адвокати, която представляват работници на „Бронз” в делата им за получаване на дължимите възнаграждения.

Елена ВЕЛКОВА


Ключови думи
Бронз Долна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета