Вторник, 18 Юни 2024
            
Други Свищов

Правителството прехвърли на Община Свищов управлението на имотите при местността Паметниците

  17.05.2024 09:16
Правителството прехвърли на Община Свищов управлението на имотите при местността Паметниците

В резултат на 5-годишни усилия, Правителството прехвърли на Община Свищов управлението на имотите при местността Паметниците.

Със свое Решение от 15 май 2024 година Министерски съвет прехвърли на Община Свищов управлението на имоти публична държавна собственост, свързани с историческото минало на региона и страната. Имотите се предоставят по искане на кмета на Община Свищов за реализиране на общински обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“.

Единият поземлен имот се намира в местността Стъклен и е с площ 19 586 кв. м, а вторият, с площ 68 280 кв. м, попада в местността Паметници. Върху двата имота досега са имали правомощия Министерството на земеделието и храните, МРРБ, Министерство на културата, Агенция по горите и АПИ. Това изключително много е усложнило процедурата за предоставяне на Общината, която се оказва особено тежка и тромава и продължава цели 5 години.

Още през 2019 година, съгласно управленската си програма за развитието на туризма и знаковите значими места, Община Свищов стартира процедура, с която да придобие емблематичната историческа местност, за да може да намери форми и възможности, с които тя да бъде социализирана, да бъдат извършени реставрационни и консервационни мероприятия, и наистина местността да бъде превърната в едно подобаващо за историческото ѝ значение място, което има огромно значение в аналите на България.

В отправено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството първо искане, в което аргументирано се настоява за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижимите имоти, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев се обръща към министъра на регионалното развитие, като изтъква, че след като ѝ бъдат предоставени от държавата, Община Свищов ще извърши консервация, реставрация, експониране и социализация, съгласно изискванията на Закона за културното наследство, в изпълнение на стратегията на Общината за социално-икономическо развитие и директивата за опазване на световното историческо и културно наследство, в интерес на гражданите на Община Свищов и създаване на материални условия за бъдещо успешно развитие на културния туризъм в региона и Република България. Действията на Общината упорито продължават и през следващите 5 години, в които се полагат целенасочени усилия, води се кореспонденция с необходимите институции и се извършват редица дейности, за да се докаже необходимостта от прехвърляне на имотите, с цел оптимална грижа и опазване на историческата недвижима културна ценност.

Община Свищов върви целенасочено по изпълнение на управленската си програма, заложена в мандат 2015 – 2019, 2019 – 2023 и продължава в мандат 2023 – 2027. С придобиването на имота се предоставя на Общината възможността чрез оперативните програми на Европейския съюз да кандидатства с един голям инвестиционен проект, който фигурира в стратегическите документи за нейното развитие, чрез който да бъдат съхранени културното наследство, историята на града и да се подчертае значението му като първи освободен град за историята на България. Чрез реализирането на такива проекти, какъвто е и изпълняваният в момента за съхраняване и социализиране на средновековната крепост „Калето“, Община Свищов цели не само да запази своето културно-историческо наследство, но и да създаде благоприятни условия за развитие на туризма, и изграждане на прилежащи зони за отдих, които жителите и гостите на града да посещават с удоволствие. Всички тези усилия са насочени за изграждането на цялостен туристически продукт и бранд на Свищов, по отношение на културния туризъм.

Община Свищов изказва своята благодарност към Правителството за взетото решение, с което се дава възможност на Свищов да съхрани, и запази своето богато културно и историческо наследство. Искрени благодарности общинското ръководство отправя и към всички онези лица, свързани с целия процес по извървяната 5-годишна процедура.


Ключови думи
Паметниците Свищов