Вторник, 18 Юни 2024
            
Общество Свищов

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви в Свищов организира информационна беседа на тема „Наркотиците и последиците от употребата им“

  16.05.2024 16:06
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви в Свищов организира информационна беседа на тема „Наркотиците и последиците от употребата им“

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и с подкрепата на нейния председател и кмет на Общината д-р Генчо Генчев, в Свищов се проведе среща с представители на Превантивния информационен център по наркомании към община Велико Търново.

„Наркотиците и последиците от употребата им“ беше темата, по която те беседваха с представители от ученическите съвети на 9-те и 10-ти класове от свищовските училища, които бяха придружени от педагогическите съветници и психолози към съответното училище. Целта на срещата, която е в съответствие с идеята на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда „От връстници за връстници“, е да достигне информация до младите хора в съответните училища чрез техните съученици. По покана на Местната комисия, на срещата присъстваха също представители на общинските институции, които работят с деца в насока превенция, а именно – инспектор Лора Георгиева от „Детска педагогическа стая“ към РУ на МВР – Свищов и Ренета Чобанова, началник отдел „Закрила на детето“. От Община Свищов на проведената кръгла маса присъства и началникът на отдел „Образование и младежки политики“ Румяна Кузева.

Срещата бе водена от секретаря на Местната комисия Вера Блажева и от представителите на Превантивния информационен център, които под формата на неформални разговори, интерактивно и тренингово създадоха благоприятна среда за свободно общуване и обмяна на полезна информация, която младите хора да предадат на връстниците си в своите училищата. От името на Общинския съвет към Превантивния информационен център, председателят Десислава Йорданова заяви готовност да се включват и занапред в подобни превантивни дейности и програми на общинско ниво, като всички присъстващи се обединиха около това, че именно общите усилия и добрата информираност са ключови в борбата с противообществените прояви като цяло и по-конкретно в борбата с употребата на наркотици, която беше основно засегната тема в проведената среща.


Ключови думи
Последни
Седмицата
Анкета