Понеделник, 17 Юни 2024
            
Общество Свищов

523 ученици преминаха през профилактични прегледи на зрението по проект на Ротари клуб Свищов

  15.05.2024 07:59
523 ученици преминаха през профилактични прегледи на зрението по проект на Ротари клуб Свищов

През април 2024 успешно приключиха дейностите по проект „Превенция на зрението на деца от I до IV клас“.

В основата на проекта е залегнала идеята, че доброто зрение е от съществено значение за постигането на високи резултати в учебния процес. Проучванията показват, че около 80% от информацията се усвоява през очите – четене, писане, използване на компютър и др. Когато зрението не функционира правилно, образованието, спортът и всекидневните занимания могат да се окажат трудност.

Според световните стандарти в областта, профилактичните прегледи следва да започнат на шестмесечна възраст, като следващите прегледи са на 1 г., 3 г., 5., и 7 г. Профилактика на очното здраве трябва да се извършва ежегодно и в образователните институции. В тази връзка и с оглед подпомагане на дейността на здравните кабинети в училищата от гр. Свищов, в рамките на реализацията на проекта 523 ученици от първи до четвърти клас от свищовските училища преминаха през скрининг на очното здраве, като за 58 от тях резултатите показаха необходимост от специализирани консултации със специалисти и проследяване на състоянието.

Проектът бе финансиран по линия на Ротари клуб Свищов, а изпълнението му се осъществи с активното съдействие на ръководството на Община Свищов. 


Ключови думи
детско зрение Ротари Свищов