Понеделник, 17 Юни 2024
            
Горна Оряховица Спорт

До юни 2026 г. сградата на Спортна зала „Никола Петров“ в Горна Оряховица ще бъде реновирана

  07.05.2024 12:20
До юни 2026 г. сградата на Спортна зала „Никола Петров“ в Горна Оряховица ще бъде реновирана

Подписан е договорът за енергийното обновяване на Спортна зала "Никола Петров". Той е между Община Горна Оряховица от една страна и от друга – МРРБ, структура за наблюдение и докладване по инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ за подмярка „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.
Съгласно договора общата стойност на проекта 1 915 898,51 лв.
От тях безвъзмездното финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 1 814 248,05 лв., а собственото участие на Общината възлиза на 101 650,46 лв.
Това съобщиха по време на встъпителна пресконференция от екипа, ангажиран с реализацията на дейностите по проекта, чийто ръководител е инж. Искра Суванджиева.
Дейностите трябва да приключат до края на юни 2026 г., като срокът за изпълнение на инвестицията е общо 27 месеца.
Строително-монтажните работи предвиждат топлинно изолиране на покрива и на фасадите на сградата, а също подмяна на дограмата и на отоплителната инсталация.
Ще бъдат осъществени и мерки за достъпна среда.
30% спестяване на първична енергия за сградата се очаква след въвеждането на енергийните мерки, ще бъдат намалени емисиите на парникови газове. Ще се подобрят и условията в помещенията.


Ключови думи
ремонт Спортна зала "Никола Петров"