Сряда, 19 Юни 2024
            
Горна Оряховица Общество

Две оферти са подадени за рамковото споразумение за 40 милиона лева за улици и пътища в Горнооряховска община

  02.05.2024 11:30
Две оферти са подадени за рамковото споразумение за 40 милиона лева за улици и пътища в Горнооряховска община

Една фирма и един консорциум са заявили участие в процедурата за избор на изпълнител на проекти от пътната инфраструктура в Горнооряховска община. Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение за 4 години или до изчерпване на предвидения ресурс от 40 милиона лева без ДДС.

Поръчката е с предмет „Текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари, пътни съоръжения и техническа инфраструктура в населените места и общински пътища на територията на Община Горна Оряховица” и включва дейности като текущ ремонт; основен ремонт (рехабилитация); реконструкция; аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

Досега Общината имаше рамково споразумение за тези дейности с „Пътни строежи Велико Търново” ЕАД, но то вече изтича.

Досегашният изпълнител участва и за новата поръчка, но този път като част от ДЗЗД „Горна Оряховица 2024”, където влизат „Пътни строежи Велико Търново” ЕАД и „Макс Принт БГ” ЕООД.

Другата оферта е от „Пътища и мостове” ЕООД.

Предстои комисията по избора да разгледа документацията на кандидатите и да обяви дата за отваряне на ценовите предложения.


Ключови думи
рамково споразумение улици и пътища Горна Оряховица