Сряда, 19 Юни 2024
            
Горна Оряховица Други

Подписан е договорът за финансиране на обновяването на НЧ „Напредък - 1869“ в Горна Оряховица

  02.05.2024 09:30
Подписан е договорът за финансиране на обновяването на НЧ „Напредък - 1869“ в Горна Оряховица

Предстои ремонт по енергийно обновяване на сградата на НЧ „ Напредък - 1869“ в Горна Оряховица. През април беше подписан договорът за финансиране, като средствата са общо 2 581 136, 82 лв. От тях 2 499 508, 99 лв. са безвъзмездно осигурени по Механизма за възстановяване и устойчивост, а собственото участие на Община Горна Оряховица е в размер на 81 627, 83 лв.
Започва провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Това съобщи ръководителят на екипа, ангажиран с изпълнението на проекта инж. Анелия Христова, по време на встъпителна пресконференция.
Трябва да бъдат избрани изпълнители на мерките за информация и публичност, за изготвянето на инвестиционен проект в техническа фаза за извършване на енергийното обновяване, за упражняване на авторски и строителен надзор, както и за изготвяне на независима експертна оценка за постигнатите резултати.
По проекта ще се извърши топлинно изолиране на външните стени и покрива, ще се подменят прозорци и врати, тръбна или въздухопроводна мрежа, системата за осветление, предвидена е фотоволтаична централа.
Целта е да се подобри енергийната характеристика на сградата на НЧ „ Напредък 1869“ и да се достигне енергиен клас „А“. Това ще спестява 30% от първичната енергия за сградата и ще бъдат намалени разходите за енергопотребление, ще се подобрят условията в помещенията за работа и за предоставяне на услуги.


Ключови думи
Напредък 1869 ремонт