Вторник, 18 Юни 2024
            
Велико Търново Темида

Великотърновският Апелативен съд проведе годишно отчетно събрание

  30.04.2024 13:47
Великотърновският Апелативен съд проведе годишно отчетно събрание

Годишно отчетно събрание за 2023 г. проведе Великотърновският апелативен съд в с. Арбанаси. Доклад с основните показатели за работата на съда през изминалата година изнесе посредством мултимедийна презентация председателят на съда Янко Янев.

На отчетното събрание присъставаха близо 40 магистрати, сред които съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, председателите на петте окръжни съдилища във Велико Търново, Русе, Ловеч, Габрово и Плевен, както и председателите на двадесетте районни съдилища в апелативния район.

Като специални гости на събранието присъстваха Галина Захарова -  председател на Върховния касационен съд, Лада Паунова - зам.-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, Евгений Стайков - зам.-председател на ВКС и ръководител на Търговската колегия, Светослав Калчев – и.ф. апелативен прокурор и административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново, Йорданка Матева – административен ръководител и председател на Административен съд – Велико Търново и Веселка Коева – председател на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.

„Отчитайки всички обстоятелства, по мое мнение резултатите не са просто добри, те са много добри към отлични. Мисля, че имате потенциала да подобрявате и още своята работа, въпреки че потвърдени над 75% съдебни актове винаги е белег на една много добра съдебна дейност“, заяви в своето обръщение към съдиите от Апелативен съд – Велико Търново председателят на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова, като поясни, че след като е изслушала доклада е намерила много сходства в резултатите и тенденциите, установени при отчетния доклад на ВКС.

Съдия Лада Паунова сподели пред съдиите, че е впечатлена от факта, че 86% от наказателните дела в Апелативен съд – Велико Търново са били решени в тримесечен срок.

“На фона на негативните предпоставки, свързани с високата натовареност, която отчитате, заслужавате адмирации за тази срочност. Също и резултатите от инстанционния контрол говорят за едно високо качество на правораздавателната дейност на Апелативния съд, което също заслужава благодарност за Вашата високоотговорна и професионална работа“, допълни тя.

Според председателя на АС на ВТАК адвокат Веселка Коева, е постигнато добро институционално взаимодействие между Апелативен съд – Велико Търново и великотърновската адвокатура.

„Въпреки твърденията, че няма съдебна реформа, считам, че такава има във времето и че нещата сега са доста по-добре устроени относно бързината и качеството на работата и достъпа на адвокатурата до материали по делата. Делата се гледат бързо и качествено“, категорична бе тя. 

Висока оценка получиха съдиите от Апелативен съд – Велико Търново и от страна на  прокурор Калчев, както и от председателя на Административния съд във Велико Търново съдия Йорданка Матева.

Изказвания по доклада направиха и председателите на окръжните съдилища в апелативния район.

На финала на отчетния доклад, съдия Галина Захарова връчи на съдия Янко Янев специален плакетен знак на Върховния касационен съд.


Ключови думи
Великотърновският апелативен съд Янко Янев