Вторник, 18 Юни 2024
            
Горна Оряховица Икономика

ОбС в Горна Оряховица утвърди новия борд на „Индустриален парк Ряховец” ЕАД, откри процедура за нов управител на пазара

  27.04.2024 11:03
ОбС в Горна Оряховица утвърди новия борд на „Индустриален парк Ряховец” ЕАД, откри процедура за нов управител  на пазара

Общинските съветници утвърдиха резултатите от конкурса за избор на нов Съвет на директорите на „Индустриален парк Ряховец” ЕАД. Процедурата бе открита преди почти три месеца, когато бе прекратен мандатът на сегашното ръководство на общинската фирма. Тъй като 3-месечните предизвестия на членовете на стария борд изтичат на 13 май, точката бе вкарана извънредно в априлската сесия.

Председателят на комисията по избора Николай Илиев обяви тримата, минали успешно през всички етапи на избора. Най-много точки е събрала Елена Досева, следва Клавдия Григорова-Ганчева и трети е Даниел Маринов. Те бяха утвърдени от съветниците. Предстои председателят на ОбС, който е принципал на дружеството, да сключи договор с новия съвет на директорите. След което тримата ще изберат управител на дружеството.

На същото заседание бе освободен досегашният управител на другата общинска фирма „Общински пазари”. Димитър Димитров подаде заявление за напускане миналата седмица, въпреки че има договор за управление до 2026 г. Той също е с 3-месечно предизвестие и в този срок трябва да приключи конкурсът за избор на наследник.

Общинските съветници разгледаха и приеха без възражения финансовите отчети за миналата година на двете фирми. Всъщност отчета на индустриалния парк го гласуваха без дори да са го виждали. Оказа се, че не е закачен в електронната система и го познават само тези, които са участвали в бюджетната комисия и комисията по местно самоуправление, където е разглеждан. Всъщност няма и какво да се каже много за финансовото състояние на дружеството през миналата година, тъй като тя беше чисто подготвителна. Първите сделки предстоят. В края на април са насрочени три търга за парцели, от които в дружеството ще влязат около половин милион лева, а се очакват и близо 2 милиона лева инвестиции.

„Общински пазари” са на печалба от 17 000 лева миналата година. Тенденция е обаче приходите да намаляват, което си е отражение първо на лошите условия на самия пазар и второ на променената търговска конюнктура и изникването на магазинчета и щандове за плодове и зеленчуци на всяка улица.

Елена ВЕЛКОВА


Ключови думи
Индурстиален парк Ряховец