Вторник, 18 Юни 2024
            
Велико Търново Икономика

4% е регистрираната безработица през месец март 2024 г. за региона на „Бюро по труда” – Велико Търново

  22.04.2024 10:16
4% е регистрираната безработица през месец март 2024 г. за региона на „Бюро по труда” – Велико Търново

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец март е 4%, при 5,77% за страната и  5,97% за областта. Така през месец март не се наблюдава промяна на  нивото на безработица спрямо предходния месец февруари, както и сравнено с м. март на предходната година. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3%, община Елена 12,8% и община Златарица 13,8%.

Регистрираните безработни през месец март в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 584. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 248 безработни лица. Освен тях, други 3 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.  В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрото по труда, за месеца са активирани 38 неактивни лица за регистрация в бюрото по труда.

През месец март 2024г., 173 безработни лица са започнали работа,  наблюдава се увеличение на броят им в сравнение с предходния месец  и спрямо същия месец на предходната година. Две  лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: преработваща промишленост – 19%, хотелиерство и ресторантьорство – 16%, селско, горско стопанство – 5%, търговия – 7%, образование – 7%, транспорт – 4% и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.  По проект „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ по НПВУ са издадени са 194 ваучера за заети и безработни лица за дигитални обучения.

Продължава търсенето на работна сила, през месец март 115 са  работните места обявени на първичен пазар на труда. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработваща промишленост (27,8%), хотелиерство и ресторантьорство (20,8%), търговия (14,7%), държавно управление (8,6%), здравеопазване (5,2%)     строителство (4,3%), образование (4,3%)  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хората, работници в  преработващата промишленост, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.


Ключови думи
Бюро по труда Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета