Понеделник, 17 Юни 2024
            
Велико Търново Други

Изследователят и писател Йордан Р. Йорданов представи взаимовръзката между древната ни история и приноса ни за постиженията на европейската култура

  15.04.2024 09:44
Изследователят и писател Йордан Р. Йорданов представи взаимовръзката между древната ни история и приноса ни за постиженията на европейската култура

При сериозен интерес премина лекцията, която представи във Велико Търново на 12 април изследователят и общественик Йордан Р. Йорданов „Българската идентичност и изграждане на съвременен модел на обществен живот“. Пространната беседа, която бе последвана от много въпроси от присъстващите, продължи рекордно дълго – близо четири часа. Организатор на проявата беше Идейно общество „Приятели на българската култура“, което развива публична дейност под формата на стотици събития: лекции, дискусии, семинари, рецитали и концерти, в които се представят нови идеи и знание.

Присъстващите на лекцията великотърновци с интерес слушаха с часове Йордан Р. Йорданов, който от години се среща с различни по характер публики от цялата страна, има зад гърба си стотици публични изяви и е автор на няколко книги. Във Велико Търново той засегна българската културна идентичност като исторически постижения и представи нови идеи за изграждане на съвременни форми на обществен живот, които включват възпитанието, образованието и формирането на духовен мироглед и нов подход в обществените взаимоотношения и функциите на държавата като Обществен договор.

Още в началото лекторът подчерта, че историята на българите през вековете е била манипулирана и подменяна и направи обширен исторически обзор. В своята историческа ретроспекция той представи нови факти и обори доста от официално наложените в историческата ни наука и образованието. Йорданов представи сериозни доказателства за това, че съвременната българската държава е създадена векове по-рано от общоприетото, а българите имат хилядолетно държавнотворно историческо минало, което е засвидетелствано в изворите.

Изследователят разгледа подробно ролята на Свети Константин Кирил Философ, който през Средновековието е почитан и възприеман като духовен лидер от европейски мащаб, както и на фундаменталната роля на българската култура от IX и X век за средновековния християнски свят. Йордан Р. Йорданов представи на аудиторията факти, според които т. нар. глаголица не е създадена от Кирил, нещо повече: на етническата територия на България липсват писмени следи - надписи, официални документи и др. артефакти на глаголица. Според нови изследвания, „говорещата“ азбука на Свети Константин Кирил Философ е написана край Брегалница през 855 г. и това е нашата съвременна писменост.

Йорданов сподели още, че и двамата родители на братята Кирил и Методий са българи, но че през вековете упорито се крие техния български произход и пряката им връзка с българската държава и българския цар Михаил. Ролята на цар Омуртаг – Михаил (814-889 г.) и на княз Боян Български (Х век) за европейския средновековен свят също бе подробно разгледана.

Йордан Йорданов разказа още за спецификите на източнобългарския и западнобългарския говор, регулиран от ятовата гласна, която условно прокарва т.нар. ятова граница в държавата, както и как Петко Рачев Славейков чрез превода на Светото Писание в Цариград повлиява за налагането на източнобългарския говор като книжовна форма в новоосвободена България.

Лекторът подчерта ролята на български царе, духовни водачи и просвещенци за културното наследство на България, разпространението му чрез мисионери в Европа и огромното му влияние върху европейската цивилизация. По думите му, едно от най-силните доказателства за българската идентичност, е езикът.

„Идентичността на българите може да бъде изведена чрез най-различни подходи и методи. Най-вече чрез силата на езика, като следи от него могат да бъдат открити във всички други езици, както и в наименованията на градове, държави, имена, топонимия, в целия културен свят от древността до наши дни. Ако проследим миграциите на тези стари предшественици, ще видим, че имаме едни и същи народностни общности, които се придвижват из Евразия, носят култура и после някои от тях се завръщат в Европа, други остават, и в крайна сметка имаме сформирането на европейската култура.“, допълни той. Той говори още за силата на колективната дейност, за общественото развитие и усъвършенстване и култивирането на личността. Засегнаха се обществени въпроси, свързани със структурата на държавата, функционирането на държавните системи, ролята на образованието, семейството, семейната среда, както и на възпитанието и на индивидуалната воля и избор на човека.

Особено внимание се обърна на постиженията на съвременната българска култура, която е създадена през 20-ти и 21-ви век и има постижения и знание, които европейските народи ще взаимстват от нас, за да ни догонят в развитието си. Лекцията продължи близо четири часа с голям интерес и с множество въпроси от страна на аудиторията и завърши с обещание за скорошно представяне на книгата му „Обща теория на образованието – системи и модули“, пред великотърновска публика.

Йордан Р. Йорданов е изследовател, писател и общественик, дългогодишен лектор и писател, посветен на идеята за българската културна идентичност и създаването на съвременен образователен модел, в който има нов принос за усъвършенстването на индивида и обществото.


Ключови думи
Йордан Р. Йорданов