Понеделник, 20 Май 2024
            
Горна Оряховица Други

Пет пъти скача наемът на общинските жилища в Горна Оряховица

  13.04.2024 12:42
Пет пъти скача наемът на общинските жилища в Горна Оряховица

Пет пъти ще скочи наемът на общинските жилища, предвижда проект за нова наредба, която е обявена за обществено обсъждане на сайта на Общината. Досега наемателите са плащали по 60 стотинки на квадратен метър, предвижда се цената да стане 3 лева на квадрат. Въпреки това общинският наем ще остане доста под цените на свободния пазар.

Сега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем, замяна и продажба на жилища – общинска собственост е приета през 2005 г. и е променяна няколко пъти през годините, последно през 2022 г. През това време обаче са се променили много неща в законодателството, а още повече в икономическите условия. Така че новата наредба цели първо да хармонизира с днешните реалности условията за установяване на жилищни нужди и тяхното удовлетворяване. И не на последно място да направи адекватни цените на общинските наеми.

Цената от 60 стотинки на квадратен метър е определена още с приемането на наредбата преди близо 20 години и от тогава не е променяна. През това време многократно се повиши минималната работна заплата, инфлацията, цените на строителни и ремонтни дейности.

Възложихме на лицензиран оценител да направи пазарна оценка и тя е 4,90 лв. на квадратен метър. Ние предлагаме цена от 3 лева, защото Общината има и социални функции. В развитите държави има едно понятие „достъпна рента” и това е 70% от пазарната цена, обяснява инж. Людмила Бояджиева – директор на Дирекция „Специализирана администрация”.

Общинският жилищен фонд е стар и амортизиран. Повишаването на наемите ще позволи да съберем ресурс за необходимата поддръжка, която става все по-скъпа, обяснява още инж. Бояджиева.

Наредбата конкретизира и процедурите за установяване на жилищни нужди, кандидатстването, наемането и прекратяването на наемните отношения.

В момента Община Горна Оряховица разполага със 140 жилища, от които 139 са за граждани с установени жилищни нужди, 1 жилище е във фонд „Ведомствен” и 1 във фонд „Резервен”. Наредбата подробно описва и условията за настаняване в общински жилища на кадри, които са необходими за общинската дейност, както и настаняването в резервния фонд.

Проектът за нова наредба може да се намери на сайта на Общината и в продължение на месец по него могат да се правят забележки и предложения. След това ще бъде внесен за обсъждане в Общинския съвет.


Ключови думи
наем общински жилища Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета