Понеделник, 17 Юни 2024
            
Икономика Свищов

Община Свищов ще си партнира със „София Тех Парк“

  10.04.2024 17:32
Община Свищов ще си партнира със „София Тех Парк“

На 9 април в Свищов бе представена инкубационната програма на София Тех Парк, която част от националната им кампания „Пътят на предприемача“. Програмата е инициатива, насочена към подпомагане на стартиращи компании и предприемачи от всички области на индустрията в ранните етапи от тяхното развитие.

В рамките на събитието Община Свищов и „София Тех Парк“ АД сключиха рамково споразумение за сътрудничество, чрез което страните изразиха съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да обединят своите усилия и експертиза за осъществяване на съвместни дейности за постигане на икономически подем и трансформация на регионалната икономика, както и извършване на комплексни проучвания за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие.

Основните цели, които страните си поставиха със сключване на споразумението, са да инициират, организират и реализират съвместни дейности и кампании, оценявайки необходимостта от повишаване конкурентния потенциал на общината, чрез изпреварващо изграждане на инфраструктура, с цел ускорено привличане на инвестиции и заетост в бъдеще и подобряване перспективите за развитие на Община Свищов. Дейностите за съвместно сътрудничество ще обхващат също координиране и разработване на съвместни инициативи и проекти за обмен на информация, знания, идеи и добри практики за провеждане на ефективна политика за привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството; инициативи за интелигентна икономика; инициативи за повишаване на човешкото благополучие в здравната, социалната и образователната сфери и други в областта на изграждането на връзки между науката, бизнеса и общината. 


Ключови думи
София Тех Парк Генчо Генчев