Понеделник, 17 Юни 2024
            
Горна Оряховица Икономика

Горна Оряховица е в готовност да предлага свободни терени за осъществяване на инвестиции в града

  06.04.2024 09:13
Горна Оряховица е в готовност да предлага свободни терени за осъществяване на инвестиции в града

Община Горна Оряховица ще започне да предлага на инвеститори свободни парцели в града, предвидени за жилищно строителство.
Огледи на няколко такива общински терена извършиха кметът Николай Рашков и ръководителят на Дирекция „Специализирана администрация“ инж. Людмила Бояджиева. Определянето на свободни терени ще даде възможност на Общината бързо и адекватно да отговори на предложения от страна на инвеститори, които искат да строят в града.
Парцелите, обект на извършения оглед са частна общинска собственост, с площ от около 1000 кв. м всеки. Разположени са по горнооряховските улици „Юрий Гагарин“,. „Георги Бошнаков“ и. „Васил Левски“.
Чрез добри механизми за бързо и прозрачно прилагане на метода на публично-частното партньорство за развитието на града, Общината планира и да обнови жилищния си фонд.
Давайки на инвеститори правото на строеж върху имоти, които са съсобственост между Общината и физическо или юридическо лице, но са отредени за жилищно и смесено строителство, кметството ще получава готови жилища и други обекти в сградите.
Право на строеж може да се дава и след провеждането на търг или конкурс между частни инвеститори, като отново компенсират Общината с имоти. Местната власт в Горна Оряховица обмисля също и класическия вариант да строи жилища със собствени средства върху собствени терени.
Предстои обследване на парцелите и включването им в списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции в Горна Оряховица. Списъкът ще бъде публикуван в сайта на Общината и представен на вниманието на потенциалните инвеститори. При интерес своевременно ще се изготвят пазарни оценки от независими лицензирани оценители.
„Отворени сме и вече провеждаме някои предварителни разговори с евентуални инвеститори, като гарантираме пълно съдействие, при стриктно спазване на законодателството“, коментира кметът Николай Рашков.


Ключови думи
Горна Оряховица инвестиции терени