Понеделник, 17 Юни 2024
            
Велико Търново Други

В Областна администрация обсъдиха Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България

  05.04.2024 14:12
В Областна администрация обсъдиха Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България

По инициатива на областния управител на Велико Търново Ивайло Здравков бе проведено информационно събитие относно Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България. То бе организирано съвместно с Двустранна Търговска Камара България Румъния, представлявана от Светослав Кьосев – заместник-председател и Денислав Димитров – член на Управителния съвет.

Валентин Михайлов, заместник областен управител, откри информационната среща от името на Областен управител на област Велико Търново и обърна внимание на необходимостта от добро сътрудничество между всички заинтересовани страни с оглед ползотворното изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България.

Участие в срещата взеха представители на общинските администрации на територията на област Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОИЦ Велико Търново и ЕСРИ България

В рамките на събитието, проведено в Гербовата зала на Областна администрация Велико Търново, бе предоставена информация по отношение на подготовката на проекти по Приоритет 3 – Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението, и учене през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение. Бяха разгледани  аспектите допустими кандидати; Бюджет на поканата; Разпределение на проектен бюджет; Авансови плащания; Междинни и финално плащане; Начин на подаване https://jems-robg.mdlpa.ro; Индикативен тип действия; Дефиниции за проекти; Индикатори на ниво Програма; Допустимост на разходите; Разходи по подготовка и отчитане; Очакван прием.

Двустранна Търговска Камара България Румъния има за цел да подпомага и насърчава румъно-българските контакти и проекти, както и да създава партньорства между тях. Дейността й е свързана основно с това да бъде платформа, която предоставя актуална информация относно възможностите между двете страни.


Ключови думи
Интеррег VI-А Румъния-България