Сряда, 03 Юли 2024
            
Общество Павликени

Община Павликени подписа договор за техническа помощ за инвестиции в Зоокът Павликени

  03.04.2024 14:36
Община Павликени подписа договор за техническа помощ за инвестиции в Зоокът Павликени

Община Павликени подписа договор за техническа помощ за инвестиции в Зоокът Павликени. Стойността на проекта е 199 253,59 лв. - безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е за Зоокът Павликени да се изработят пълни, качествени и адекватни стратегически документи, които да са база за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по Програма „Околна среда“ 2021-2027.

План за развитие на зоологическа градина „Зоокът Павликени“ ще бъде изготвен, който включва предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея.

Предвижда се изготвянето на план за колекцията, включващ и план за размножаване, както и план за консервационни дейности. Тези документи са тясно свързани помежду си и ще бъдат разработени съобразно възможностите, които предоставя територията на зоокъта - терен, площ, инфраструктура с възможности за развитие; налични животински видове и възможностите за включване на нови, вкл. застрашени видове, с възможност за размножаване в плен, повторно заселване или повторно въвеждане в дивата природа.

Сред останалите документи, които ще бъдат създадени чрез техническата помощ, са план-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране – в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (до 5 години), както и техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за идентифицираните строителни дейности.

План-графикът ще е съобразен с потенциални възможности за финансиране както със средства от европейски, национални или други донорски програми, така и от бюджета на Община Павликени. Техническото задание за изготвяне на инвестиционен проект ще гарантира оптимално и качествено осъществяване на цялостната концепция - отглеждане на видовете в най-добра среда и създаване на най-благоприятен достъп и условия за посетителите.

С разработването на документите Зоокът Павликени ще получи своята стратегия за устойчиво развитие с набелязани приоритети, мерки и дейности за изпълнение на инвестиционни намерения, за обучение на персонала, за образователни и консервационни дейности.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Това е поредната инициатива на Община Павликени, която ще допринесе за модернизацията на Зоокъта. През 2020 г. със средства от бюджета беше закупен съседен терен с площ 4,5 дка, с който беше разширен зоопаркът. В ход е проектът за ремонт на клетката на мечката, а проектът за възстановяване на водното огледало пред входа на Зоокъта допълнително ще направи обекта по-атрактивен.

Зоокът Павликени е дом на над 200 животни от над 40 вида. Най-новите обитатели са двойка камили. Освен тях посетителите могат да видят кенгуру, лами, птици нанду и ему, богата колекция от фазани, вълци, лисици, сърни и др. Зоокът Павликени е отворен всеки ден. Входът е свободен.


Ключови думи
Зоокът Павликени
Последни
Седмицата
Анкета