Понеделник, 17 Юни 2024
            
Велико Търново Други

Студенти от ВТУ участваха в международен форум за мисията на учителя по български език в многоезична среда

  03.04.2024 09:45
Студенти от ВТУ участваха в международен форум за мисията на учителя по български език в многоезична среда

Студенти, изучаващи гръцки език във Великотърновския университет, взеха участие в международен форум „Мисията учител по български език в многоезична среда. Предели на (не)възможното“, който се проведе в Атина, Гърция.

Симеон Симеонов и Зоя Мандева са на обучение по програма „Еразъм“ през летния семестър 2023-24 в Атинския университет (Национален и Каподистриев). Те участваха във форума с доклад на тема „Дейността на БИЦ „Гръцки език и култура“ във ВТУ и сътрудничеството по програма „Еразъм“ с Атинския университет”. Форумът е част от проект на университета „GRAECO- BULGARICA – Български културен калейдоскоп през гръцки поглед. Първи срещи“ и се провежда с финансовата подкрепа на МОН в рамките националната програма „Неразказаните истории на българите“.


Ключови думи
ВТУ Атина