Вторник, 16 Апр 2024
            
Горна Оряховица Икономика

ОбС одобри тръжната документация за първите три имота от Индустриален парк „Ряховец”, очаква половин милион от продажбата и близо 2 милиона инвестиции

  28.03.2024 15:11
ОбС одобри тръжната документация за първите три имота от Индустриален парк „Ряховец”, очаква  половин милион от продажбата и близо 2 милиона инвестиции

Общинските съветници в Горна Оряховица одобриха тръжната документация за първите три парцела от Индустриален парк „Ряховец”, към които има заявен инвеститорски интерес.

Трите терена са на обща площ над 11 000 кв. м и ще се продават чрез търг с тайно наддаване. Бъдещите участници в наддаването обаче трябва да поемат предварително определени ангажименти за дейността, която ще развиват, работните места и инвестициите, които ще направят.

Единият имот е с площ 3164 кв. м тръгва от начална цена 131 306 лв. и върви с обещание за 8 работни места и 300 000 лева инвестиции.

Оценката на втория имот от 2623 кв. м е 108 854 лв. Задължението е за 10 работни места и 700 000 лв. инвестиции.

Също толкова са тежести за третия имот от 5230 кв. м с оценка 217 045 лв.

Общо очакваните приходи са близо половин милион преки плащания след търга, поне 28 нови работни места и 1,7 милиона лева инвестиции.

Купувачите ще се ангажират да започнат дейност до 24 месеца след сключване на сделката, като 10 години няма да могат да променят предназначението на имота. Обещаните работни места трябва да се поддържат поне 5 години.

При неизпълнение на някое от условията, се дължи неустойка от минимум 30% от продажната цена за всяко от нарушенията.

Заявеният инвеститорски интерес е от лясковска фирма, произвеждаща везни и варненски холдинг с различни бизнеси, който иска два терена.


Ключови думи
индустриален парк Ряховец търг Горна Оряховица