Сряда, 19 Юни 2024
            
Велико Търново Общество

ВТУ е домакин на кръгла маса за качеството на образованието по социална работа

  25.03.2024 13:02
ВТУ е домакин на кръгла маса за качеството на образованието по социална работа

Великотърновският университет днес е домакин на кръгла маса на тема „Качество на образованието по социална работа в професионално направление 3.4. Социални дейности. Визия за ефективна подготовка на социалния работник във висшите училища“, организирана от Националната агенция за оценяване и акредитация.

На престижния форум ще бъде представен обобщаващият доклад на Постоянната комисия на НАОА по педагогика и социални дейности за резултатите от програмната акредитация на професионално направление 3.4.Социални дейности.

Събитието бе открито с приветствие към всички участници от ректора на Великотърновския университетпроф. д-р Димитър Димитров, който подчерта, че в месеца на социалната работа всички институции трябва да се обединят, за да повишат качеството на преподаване, качеството на потребяваните социалните услуги и най-вече да се задържат младите, които искат да се развиват в тази сфера.

Приветствияотправиха още проф. д-р Елиза Стефанова, председател на НАОА, и доц. д-р Медиха Хамза, представител на Комисията по образованието и науката към Народното събрание, както и други участници и гости на събитието.

В работата на кръглата маса участват повече от 20 преподаватели отразлични български университети, както и представители на потребителите на кадри от Община Велико Търново и отсоциалните институции. Те ще обсъдят перспективите за развитие на професионалното направление, възможностите за повишаване качеството на обучението и реализацията на дипломиралите се професионално направление 3.4. Социални дейности.


Ключови думи
ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета