Вторник, 16 Апр 2024
            
Други Лясковец

Община Лясковец приема рисунки за ученическия конкурс „Фолклорните традиции в моя роден край“

  24.03.2024 09:21
Община Лясковец приема рисунки за ученическия конкурс „Фолклорните традиции в моя роден край“

Община Лясковец отново обяви и вече приема творби на автори, желаещи да се включат в конкурса за ученическа рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край“. Конкурсът е ежегоден и ще се проведе за шести път, като в него могат да се включат участници не само от лясковските училища, а от училища от цялата Великотърновска област.

Конкурсът се организира от Община Лясковец и с подкрепата на Областна администрация и по статут той е областен. Творбите, които участват в него, са посветени на родния край. От години представените за съревнованието творби изобразяват типично нашенските обичаи и традиции, празници и обредност.

Участниците се разпределят и се оценяват по възрастови групи – І-ІV клас, V-VІІІ и ІХ-ХІІ клас. Целта на проявата е да се стимулира развитието на ученическото творчество, наблюдателност и въображение, да се даде възможност за разгръщане творческата индивидуалност на учениците и най-вече, младото поколение да покаже познанията, които има по български фолклор, поминък, бит, история, културни традиции и утвърждаване на специфични обичаи в ценностната система на децата.

Авторите на най-добрите рисунки биват награждавани на специална церемония по време на откриване на изложбата от всички творби, участвали в конкурса.

Срокът за изпращане на творбите за участие е 7 май 2024 година. Творбите се изпращат в Община Лясковец. Срок за класиране на творбите – 23 май 2024 година.

Отличените в конкурса участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на откриването на изложбата и награждаването.

Адрес за приемане на творбите:

гр. Лясковец - 5140, обл. Велико Търново

Община Лясковец, пл. „Възраждане“ 1

Марияна Крумова, гл. специалист „Култура и вероизповедания”

 


Ключови думи
конкурс „Фолклорните традиции в моя роден край“ Лясковец