Вторник, 16 Апр 2024
            
Горна Оряховица Темида

Съдът в Горна Оряховица проведе обучение по връчване на съдебни книжа от кметове, кметски наместници и техни служители

  13.03.2024 13:40
Съдът в Горна Оряховица проведе обучение по връчване на съдебни книжа от кметове, кметски наместници и техни служители

Обучение за връчване на съдебни книжа, насочено към кметовете на населени места на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица проведе Районен съд – Горна Оряховица. Инициативата за провеждането му бе на Съда, като мероприятието се проведе в две отделни срещи, със съдействието на кметовете на трите oбщини.

Съгласно разпоредбите на НПК и ГПК, връчването на съдебни книжа в населени места, в които няма съдебно учреждение, се извършва от кметовете на съответната община или кметство или от упълномощени от тях служители, като целта на проведените срещи бе същите да бъдат улеснени в запознаването и прилагането на съответните процедури и като резултат да се постигне едно по-ефективно изпълнение на тази дейност.

На 29.02.2024 г. обучение преминаха над 30 кметове, кметски наместници и служители в кметствата на общо 22 населени места на територията на община Стражица, като същото се проведе в зала, осигурена със съдействието на общината. На 12.03.2024 г., в сградата на Районния съд в Горна Оряховица се проведе втората среща, в която участваха 28 кметове, кметски наместници и служители от 12 населени места на територията на община Горна Оряховица и 13 кметове, наместници и служители от 6 населени места на територията на община Лясковец.

В рамките на обучението бяха включени две презентации – за връчване на съдебни книжа по наказателни дела, представена от съдия Златина Личева и за връчване на съдебни книжа по граждански дела, представена от съдия Илина Джукова. Обучаващите се бяха запознати с това какви действия се извършват и как те се удостоверяват при попълване на разписките за връчването на съдебните книжа – съобщения и призовки. Внимание бе обърнато на спецификите при връчване чрез залепване на уведомления и разликите при връчване на физически и юридически лица.

Обучаващите се участваха активно, като задаваха въпроси, свързани с практически проблеми от реални казуси, с които са се сблъсквали в своята досегашна практика при връчването на съдебни книжа. Разгледани бяха и специфични проблеми, като например пребиваването на голяма част от адресатите на съдебните книжа в чужбина и слабата комуникационна инфраструктура и техническа обезпеченост в най-малките населени места.

Районен съд – Горна Оряховица за втори път провежда подобна инициатива, като през 2020 г. бе проведено обучение на кметовете и кметските наместници на населени места на територията на община Стражица. Противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на Ковид-19 в страната обаче възпрепятстваха провеждането на подобна среща и с кметовете и наместниците от общините Горна Оряховица и Лясковец.


Ключови думи
Районен съд Горна Оряховица обучение