Понеделник, 20 Май 2024
            
Други

1699 проверки са извършени в горите на Централния север за месец

  07.03.2024 14:53
1699 проверки са извършени в горите на Централния север за месец

1699 проверки са извършили горските служители в горите на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец февруари. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.

През посочения период са проверени 605 ловци, 503 автомобила и 185 други физически лица, извършвали дейности в горите. Извършени са и 406 инспекции на обекти за добив на дървесина.

В резултат на контролната дейност, служителите на предприятието са съставили 56 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 49 от тях във връзка с нарушения на Закона за горите, а други 7 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Сред най-често срещани провинения през месец февруари са извършване на сеч без позволително, сеч без контролна горска марка, съхранение на дървесина без необходимите прилежащи писмени документи, лов без писмени разрешителни, както и събиране на рога без писмени позволителни.

17 са издадените констативни протоколи за нарушения – 10 с неизвестен извършител и 7 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месеца, е в размер на 112 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период, фигурират 3 МПС, 4 каруци, 4 моторни триони и незаконно добити дърва за огрев.


Ключови думи
СЦДП
Последни
Седмицата
Анкета