Вторник, 16 Апр 2024
            
Велико Търново Общество

Бюджет 2024 на Велико Търново е приет, продължават капиталовите инвестиции в Старата столица и общината

  29.02.2024 17:07
Бюджет 2024 на Велико Търново е приет, продължават капиталовите инвестиции в Старата столица и общината

Най-важният стратегически документ на Община Велико Търново за 2024-а година – Бюджетът, бе приет от Великотърновския общински съвет на заседание днес. Годишната управленска концепция, изготвена от кмета Даниел Панов и екипа му, получи солидна подкрепа в местния парламент и бе подкрепена от общински съветници от осем различни политически формации и групи.

Неразделна част от бюджета е и Инвестиционната програма на Община Велико Търново, която предвижда продължаване на сериозните капиталови инвестиции и през настоящата година.

Кметът Даниел Панов подчерта, че ключовата дума в изготвянето на най-важните за развитието на Старата столица и населените места през 2024-а година стратегически документи е баланс.

„Бюджетът е реално изпълним. За първи път през последните 11 години сме водили толкова ползотворен и конструктивен диалог с всяка политическа формация“, коментира Даниел Панов и благодари на общинските съветници, подходили отговорно и откъм предложения за инвестиции, и откъм подкрепа за бюджета и инвестиционната програма. „Диалогът е хубавото нещо в този Общински съвет. Всеки общински съветник, всяка политическа група има различна визия и различни идеи, намерихме място за всяко едно предложение“, коментира Панов.

170,8 млн. лева е стартовата рамка – с 10% по-голяма спрямо Бюджет 2023. Повишават се стандартите по всички пера на бюджета – включително и за образование, и за социални дейности и здравеопазване, за култура, туризъм и пр.

Без увеличение остават местните данъци и такси. 36,3 млн. лева са планираните местни приходи – приносът на гражданите, юридическите лица и бизнеса. Най-голяма част от тях ще бъдат изразходвани за капиталови инвестиции, за социални политики, в сферата на образованието, за всички дейности по чистота и др.

Инвестиционната програма е в размер на 55,3 млн. лева. Тя е балансирана и разработена с цел качествено подобряване на жизнената среда. Най-голям дял заемат инвестициите в сферата на инфраструктурата, благоустройството и екологията. След това са инвестиции в училища и детски градини, културна инфраструктура, социални дейности и здравеопазване, превенция на бедствия и аварии и др.

Основните капиталов инвестиции във Велико Търново през годината включват рехабилитацията на 8 километра улици, тротоари и пътища в източните и северни квартали на града – „Света гора“, „Асенов“, ул. „Опълченска“, завършване на двата нови моста над р. Янтра в подножието на Царевец, проектиране на нови отсечки и реконструкция на улична мрежа в кв. „Картала“.

Сред новите проекти, чиято реализация предстои да започне, са основен ремонт на ул. „Полтава“ и изграждане на над 100 паркоместа, реконструкция на ул. „Мармарлийска“, обществен паркинг в района на Старото военно училище. Над 200 000 лева са заложени за детски и спортни площадки и за фитнес на открито.

Със 100% растат средствата за населените места за капиталови инвестиции в инфраструктура и благоустройство. Програма „Местни инициативи“ се увеличава от 500 000 на 650 000 лева. Отделно, за улична мрежа в населените места по инвестиционната програма са предвидени 600 000 лева, вместо досегашните 300 000 лева.

„За първи път в Бюджета виждаме старт на финансовата децентрализация, за която от години местната власт чрез Националното сдружение на общините води разговори с Министерство на финансите и това е т.нар. фонд за общински проекти в националния бюджет. За 2024-а година получаваме средства от държавата за основни ремонти на пътищата Ресен-Водолей-Дичин-граница община Павликени, Дичин-Русаля, Велчево-разклон Дебелец-Плаково, както и отсечката от археологическия резерват Никополис ад Иструм до главния път Русе-Велико Търново“, обясни Даниел Панов. И подчерта, че на 9 март Община Велико Търново ще подаде към МФ и МРРБ готови инфраструктурни проекти с разрешения за строеж за още 39 млн. лева.

Просветата остава сред основните приоритети не само на национално ниво, но и за Велико Търново като община. Капиталовите разходи включват изграждане на мултифункционални игрища за няколко вида спорт в СУ „Емилиян Станев“, старт на строителството на новата детска градина в кв. „Картала“, спортно стрелбище и покрит балон над игрищата в Спортно училище „Георги Живков“. В процес на оценка са двата големи проекта за образователна инфраструктура по ПВУ: Модернизация на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ и разширение и модернизация на ОУ „Бачо Киро“.

Община Велико Търново е доставчик на 41 развити, общодостъпни и специализирани социални и здравни услуги, насочени към деца и семейства, възрастни хора и лица с увреждания. С Бюджет 2024 и Инвестиционната програма те не просто се запазват, а се надграждат. Продължава изпълнението на стратегически програми като „Ин-витро“ с бюджет от 70 000 лева, за първичните медицински прегледи във всички 36 населени места и др.

Основните стратегически документи затвърждават и доразвиват облика на Велико Търнов като фестивален център и целогодишна дестинация за културен туризъм с богато и запазено автентично културно-историческо наследство. Близо 1,3 млн. лева са заложени за Културния календар – с 20% повече спрямо 2023-а година.

Увеличените средства за културния календар и изцяло конкурсния характер на програма „Изкуство и култура“ позволяват да се поддържат и надграждат всички знакови събития, големите международни фестивали и форуми, националните чествания на знакови годишни, а подкрепа да получават и нови събития в сферата на творческата индустрия.

„Изборите минаха преди няколко месеца, нека не политиканстваме, а да гледаме напред и да свършим колкото може повече полезни неща за хората“, завърши кметът Даниел Панов.


Ключови думи
Бюджет 2024 Велико Търново