Вторник, 16 Апр 2024
            
Други

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили

  28.02.2024 14:08
Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили

О Б Я В А

 

за вакантна длъжност във Военновъздушните сили

за приемане на военна служба на лице,

завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-90/26.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командването на Военновъздушните сили, (ВВС) която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина както следва:

 

  • Младши експерт III степен във военно формирование 22800 - София: 1 (една) длъжност.

 

Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Конкурсът ще се проведе в Командването на ВВС след писмено уведомяване на допуснатите кандидати за датата и мястото на провеждане на конкурса и включва: класиране на кандидатите по документи, провеждане на изпит по физическа подготовка и събеседване.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 26.03.2024 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

 


Ключови думи
ВВС