Вторник, 16 Апр 2024
            
Велико Търново Политика

Даниел Панов започва трети пореден мандат като председател на УС на Националното сдружение на общините

  28.02.2024 13:53
Даниел Панов започва трети пореден мандат като председател на УС на Националното сдружение на общините

Делегатите на 37-то Общо събрание на НСОРБ с тайно гласуване избраха председатели на Управителния и на Контролния съвет на организацията.

За председател на УС на НСОРБ бяха издигнати кандидатурите на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов и на кмета на община Елин Пелин Ивайло Симеонов.

При номинирането на Панов кметът на община Бургас Димитър Николов подчерта ролята му за повишаване на авторитета на НСОРБ през последните години и умението да постига конструктивен диалог с различни правителства и с Парламента. Николов подчерта, че утвърденото единство на организацията допринася съществено за високото обществено признание на местната власт и за утвърждаването й като опора на държавността в динамичните политически времена.

Даниел Панов, кмет на община Велико Търново:

„Когато през 2012 г. за първи път бях избран за член на УС на НСОРБ, заварих в организацията напрежение, породено от политически разногласия. Липса на разбирателство между кметовете рефлектираше и върху работата на Сдружението и неговото име в обществото. Насочих всичките си усилия за консолидиране на местната власт и за обединение около важните за всички общини решения. По време на двата мандата, в които бях начело на НСОРБ, бяха направени важни законодателни промени, които регламентираха неотменното място на организацията в процеса на вземане на законодателни решения. Сега сдружението е много по-отворено към своите членове. Всички ние даваме своите мнения и изказваме позиции по всички законови и стратегически промени, които са поставени на дневен ред. Сдружението е нашият екип, който обединява, представя и достойно отстоява интересите на всички български общини“.

Даниел Панов припомни ролята на НСОРБ в периода на пандемията за осигуряване на пряка и своевременна комуникация на държавните институции с всеки от кметовете в страната. Сдружението беше не само прекият път на всички общини към обсъжданията и вземането на решения от централната власт, но и създаде организация за подкрепа на общините по най-важните предизвикателства в преодоляване на кризата.

„Присъствието на държавни ръководители във всички национални форуми на НСОРБ, включително вчера и днес, по време на Общото събрание, е признание за важността на нашата роля, за зрелостта, която проявяваме.

Опитът ме е научил, че за всеки успех са важни ред, дисциплина и стабилност. Стабилност е нужна на всеки от нас, за да продължаваме да работим, независимо от обстоятелствата. Зная, че някои от Вас могат да имат упреци към работата на УС и на Сдружението. Ние ще се вслушаме и ще се постараем да подобрим своята работа, както сме го правили и през последните години“.

Кметът на Сърница Неби Бозов оглави Контролния съвет на НСОРБ.

Източник: www.namrb.org


Ключови думи
Даниел Панов НСОРБ