Неделя, 12 Май 2024
            
Велико Търново Общество

Философският факултет на ВТУ обяви национален ученически конкурс за есе

  11.02.2024 07:47
Философският факултет на ВТУ обяви национален ученически конкурс за есе

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Философски факултет, обявяви осмото издание на Национално ученическо състезание за разработване на философско есе. То се посвещава на 300-годишнината от рождението на Имануел Кант (1724-1804).

Състезанието се провежда в три възрастови групи – 9-10 клас, 11 клас и 12 клас, като оценките от него, приведени към шестобална система, ще може да се използват от абитуриентите от възрастовата група на 12 клас за кандидатстване в специалност „Философия“ на Философски факултет вместо оценката от ДЗИ по философия. За бала се взема по-високата.

Предложените есета отново ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели. Проверката е анонимна, като след оценяване и класиране се разкрива информацията за авторите. Оценката е точкова (до 100 т.) и се формира от четири показателя.

Ще бъдат връчени по три награди - книги, а до 6 място и грамоти в трите възрастови групи. Грамоти за добрата си работа ще получат и учителите на отличените ученици до шесто място. Протоколите с приравнените към шестобална система оценки на класираните от първо до шесто място ще бъдат огласени на сайта ни. Сертификати за успешно представяне ще бъдат изпратени в РУО и училищата, за да могат учениците от по-малките възрастови групи да ги ползват за кандидатстване за стипендии и да оценят своята подготвеност, а тези от възрастовата група на 12 клас могат да ги приложат при подаване на кандидатстудентски документи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за специалност „Философия“, уточняват организаторите.

Резултатите ще бъдат огласени на страницата на факултета до 13 май, а лауреатите ще бъдат поканени да представят своите есета на 14.11.2024 (Световен ден на философията) в специално заседание в хибриден формат (с използване на MS Teams или присъствено) на научната конференция на Философски факултет „Философия, наука, ценности“.

Най-добрите есета на лауреатите от трите възрастови групи и подбрани есета до шесто място ще бъдат публикувани в следващия том от поредица „Философски предизвикателства“ на ВТУ, който ще излезе с материали от конференцията.

Факултетът предлага по две теми във всяка възрастова група, като участващият ученик избира една от тях. За 9-10 клас темите са „Красиво е това, което се познава без понятие като предмет на едно необходимо удоволствие.“ и „Възвишено е това, което се харесва непосредствено чрез съпротивата си срещу интереса на сетивата.“. Единадесетокласниците могат да избират между „Наш Дълг е да вършим според възможностите си Добро на Другите, все едно, дали ги обичаме или не.“ и„Липсата на способност за съждение е собствено това, което се нарича глупост, и на такъв недостатък съвсем не може да се помогне.“, а дванадесетокласниците - „Културата е годността на едно разумно същество да си поставя цели по желание (следователно в своята свобода).“и „Правото на човека трябва да се смята за свято, колкото и голяма жертва да струва това за господстващата власт.“. Всички цитати са на Имануел Кант.

Срокът за изпращане на есетата е до 24 часа на 8 май 2024 година на [email protected].


Ключови думи
Философски факултет ВТУ конкурс
Последни
Седмицата
Анкета