Сряда, 21 Фев 2024
            
Други Павликени

Детската градина в Бяла черква ще има своя фотоволтаична централа

  09.02.2024 13:42
Детската градина в Бяла черква ще има своя фотоволтаична централа

Община Павликени стартира изпълнението на проект „Енергийна ефективност в сградата на ДГ „Атанас Неделчев“ в Бяла черква. Договорът на Общината е с Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ е 608 286,35 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение и отчитане е 15.09.2025 година.

Проектът предвижда инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Атанас Неделчев", гр. Бяла черква, включително фотоволтаична централа с мощност 30 kWp за собствени нужди.

С използването на енергията от ВЕИ ще се постигне енергийна независимост на сградата. Ще бъде осигурена рентабилна експлоатация и устойчиво управление.

С изпълнението на проекта, сградата на детската градина ще отговаря на най-високите изисквания за енергийна ефективност.

Подобрената инфраструктура на обществената сграда, част от образователната общинска инфраструктура, ще предоставя възможност за развитие на икономиката чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги, по-добра среда за работа, а също и условия за постигане приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.


Ключови думи
ДГ „Атанас Неделчев“
Последни
Седмицата
Анкета