Сряда, 21 Фев 2024
            
Други Свищов

Обновяват уличното осветление в 5 населени места в Свищовско

  09.02.2024 11:04
Обновяват уличното осветление в 5 населени места в Свищовско

На 09.02.2024 г., от 10.00 часа, в зала № 1 на административната сграда на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“, с което се даде официален старт на изпълнение на проектните дейности.

Във връзка с реализирането на проекта, на 18.08.2023 г. между кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев и Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на енергетиката беше подписан Договор № BG-RRP-4.025-0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос Нисковъглеродна икономика, процедура BG-RRP-4.025 Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост като заложеният  план е основополагащ документ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

Стойността на проекта е 1 123 411.20 лева, с включен ДДС.

Планираните дейности включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в пет населени места на територията на Община Свищов, а именно гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Козловец, с. Овча могила и с. Царевец. Ще бъде изградена система за управление и система за захранване от ВЕИ.

На пресконференцията беше представена информация за основната цел на проекта,  основните дейности, които ще се изпълняват, очакваните резултати, източникът на финансиране и приоритетите на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Представен бе екипът за управление на проекта.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца.


Ключови думи
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“
Последни
Седмицата
Анкета