Сряда, 21 Фев 2024
            
Други Павликени

Община Павликени иска от държавата парка „Славееви гори“

  26.01.2024 14:22
Община Павликени иска от държавата парка „Славееви гори“

Гражданска подписка за предоставяне безвъзмездно от държавата в полза на Община Павликени на парк „Славееви гори“ започна в Павликени. Всеки гражданин може да се подпише под искането в сградата на Общинска администрация в Павликени, както и в кметство Бяла черква.

Намерението ни е Община Павликени да може да се погрижи по-добре за поддръжката и облагородавянето на целия парк, който има голяма сантиментална стойност и историческа значимост за жителите на град Бяла черква. Той е най-големият крайградски парк на Бяла черква. Инициативата ни е подкрепена и от кмета Георги Терзиев, разказва кметът инж. Емануил Манолов.

Паркът се намира в землището на гр. Бяла черква, местност Банчова кория, и е държавна собственост. Състои се от три имота с обща площ около 14 дка.

Прехвърлянето на собствеността на парка ще ни даде възможност да подобрим състоянието му. За целта ще се обърнем към Министерството на земеделието и храните и към Изпълнителната агенция по горите, където ще представим събраната подписка.

Като част от процедурата ще предложа на Общински съвет – Павликени да вземе решение за обявяване на парка като обект от първостепенно значение, както и да одобри необходимите промени в Общия устройствен план, допълва инж. Манолов.

Намерението е включено в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.

Създаването на крайградския парк започва през 1912 г. под наименованието "Борова гора" по инициатива на Цанко Церковски. През периода 1920 - 1923 г. е образуван парк, включващ и съседната естествена гора, с хубави алеи, пейки, беседки и други подобрения.

В този парк на 6 май 1926 г. е погребан Цанко Церковски. През 1958 г. е открит паметник на поета на българското село, дело на архитект Лазар Парашкевов. През 1964 г. е изработен генерален план на парка и са създадени нови алеи, шадраван, възстановени са чешми и др.

Днес, век след създаването на парка, беседките и пейките са разрушени, алеите и стъпалата имат нужда от реконструкция, чешмите - също. Няма назначени хора за поддържане на парка. Алеите и стъпалата са затревени, дърветата и храстите имат нужда от кастрене и оформяне.

Всяка година на 2 май в парк "Славееви гори" се събират стотици граждани, за да почетат живота и делото на Цанко Церковски.

 


Ключови думи
парк "Славееви гори"
Последни
Седмицата
Анкета