Сряда, 17 Апр 2024
            
Горна Оряховица Други

След намесата на Димитър Николов: Класирането за санирането на „Дружба“ 7-10 в Горна Оряховица ще бъде преразгледано

  19.01.2024 17:38
След намесата на Димитър Николов: Класирането за санирането на „Дружба“ 7-10 в Горна Оряховица ще бъде преразгледано

Има вероятност на сдружението на собствениците в „Дружба“ 7 – 10 в Горна Оряховица да бъдат отредени допълнителни точки и санирането на сградата да бъде финансирано в рамките на Етап I от програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по ПВУ.

Това обяви в рамките на днешния парламентарен контрол регионалният министър Андрей Цеков.

До този развой на събитията се стигна след намесата на народния представител Димитър Николов от ГЕРБ-СДС. Николов бе потърсен за съдействие от собствениците, кандидатствали по процедурата, и постави проблема от най-високата трибуна в държавата.

Според предварително зададена от МРРБ методика за изчисление, блокът на „Дружба“ 7 -10  би следвало да получи 130 точки. С излизането на класирането обаче става ясно, че точките им са 90. Това ги нареди в списъка с резервите – тези, които са преминали успешно оценяването, но за които парите по този етап от програмата не стигат. На 27 декември 2023 г. сдружението подаде възражение, на което засега няма официален отговор. Срокът за отговор е 1 месец.

Аналогична е ситуацията и с „Дружба“ 1-6 – също кандидатствали, също преминали успешно оценяването и също останали извън борда за финансиране.

Според министър Цеков обаче двата случая са колкото еднакви, толкова и различни.

При кандидастването на „Дружба“ 1-6 не са допуснати никакви грешки – нито при подаването на данните, нито при оценяването. Причината сградата да получи по-малко точки е заявеният бюджет за инвестиция – 4 934 3769 лв., което прави 322 лв. на квадратен метър. Същевременно удостоверените в енергийния сертификат спестявания на първична невъзобновяема енергия са 1 927 986 киловатчаса годишно.

Като разделим бюджета на спестяванията, по критерий икономическа ефективност сградата получава минимални точки. Икономическата ефектиност е оценена на 2,56 лв. на киловатчас годишно. Т.е. тук имаме висок бюджет и относително ниска ефективност на инвестицията. Поради тази причина са получени минималните 10 от 25 възможни точки по този критерий и това е повлияло на класирането, обясни Андрей Цеков.

По отношение на „Дружба“ 7-10 Цеков не скри, че от страна на МРРБ е допусната грешка.

Грешката е техническа и е генерирана както от бенефициента, така и от оценителната комисия. Въведените от бенефициента данни в системата след проведена кореспонденция между Община Горна Оряховица и оценителната комисия се различават от записаните в енергийния сертификат. Коректно е посочена базовата стойност – моментното годишно потребление на сградата, което е 3 647 560 киловата. Прогнозното количество потреблявана енергия след изпълнението на енергоспестяващите мерки не е отразено коректно. Вместо около 1,2 млн. киловатчаса, както е записано в енергийния сертификат, е посочено 2 470 000 киловатчаса. Това вече води до по-ниска оценка по два от показателите, които се базират на количеството спестена енергия. Така по тези критерии са получени минимални точки, вместо почти максимални. Тези констатации са извършени по повод жалбата на гражданите, насрочена е комисия, която разглежда случая и мога да кажа, че на базата на информацията, която до момента имам, комисията най-вероятно ще присъди допълнително точки на въпросната сграда, така че коректно да се отразяват данните в енергийния сертификат. На пръв поглед това означава, че въпросната сграда ще бъде одобрена за финансиране, допълни Андрей Цеков.

Няма малки и големи проблеми, има решени и нерешени. Удовлетворен съм и благодаря на министър Цеков за изчерпателната информация и отношението, бе коментарът на Димитър Николов.  


Ключови думи
Димитър николов саниране Дружба 7-10