Сряда, 24 Апр 2024
            
Други

Обява за конкурс за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили

  15.01.2024 11:35
Обява за конкурс за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

във военни формирования от Военноморските сили

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански

средни или     висши училища в страната или в чужбина

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-01-11/08.01.2024 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните Варна и Бургас съгласно следния разчет:

 

  1. за военни формирования от гарнизон Варна: 27 (двадесет и седем) бр.;
  1. за военни формирования от гарнизон Бургас:  7 (седем) бр.

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

     Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване.

 

В съответствие с приложения № 1 и № 2 към заповед № ОХ-720/28.08.2023 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1405,00 лв.

 

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 09.02.2024 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

 

сн. navy.mod.bg


Ключови думи
Последни
Седмицата
Анкета