Петък, 12 Апр 2024
            
Икономика

14 дружества от обхвата на НАП Велико Търново попадат сред големите данъкоплатци от 1 януари 2024 г.

  12.01.2024 10:34
14 дружества от обхвата на НАП Велико Търново попадат сред големите данъкоплатци от 1 януари 2024 г.

След въведените от 1 януари тази година нови критерии за определяне на дружествата като големи данъкоплатци и осигурители и извършената актуализация на списъка от фирми, 14 дружества, които попадат в териториалния обхват на НАП Велико Търново,  бяха уведомени от приходната администрация, че вече попадат в обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ТД ГДО).

Според новите критерии, дружествата трябва да са платили през 2022 г. над 3,5 млн. лв. данъци и осигуровки, след приспадане на възстановените през годината суми, или нетните приходи от продажби да са повече от 300 млн. лв. Условието е посочените суми да не са от еднократни сделки или разпореждане с имущество.

От началото на 2024 година, близо 1 350 фирми попаднаха в обхвата на ТД ГДО като вписването им в регистъра на дирекцията бе извършено служебно. Сред тях са БНБ и банкови институции, застрахователи и презастрахователи, пенсионно и здравноосигурителни дружества и др.

Няколко горнооряховски фирми са сред големите данъкоплатци – „Захарни заводи”, „Аполон 95”, „Прити 95”, а от тази година и „Соларен дом”. „Аркус”, „Армако”, „Вали Компютърс”, ВиК4 Йовковци”, „Елит Мес Минев” и др. от региона също влизат в списъка.

Повече информация може да бъде получена от Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700, както и на имейл: [email protected]. На  официалната страница на НАП могат да бъдат намерени критериите за регистрация в ТД на НАП ГДО в публикуваната Заповед № З-ЦУ-2662 от 21.12.2023 г.

 

 

 


Ключови думи
Големи данъкоплатци
Последни
Седмицата
Анкета