Сряда, 17 Апр 2024
            
Култура Свищов

В Свищов насърчават разпространението на движимо културно наследство с подкрепата на Министерството на културата

  11.01.2024 14:42
В Свищов насърчават разпространението на движимо културно наследство с подкрепата на Министерството на културата

Художествена галерия „Николай Павлович“ в Свищов е бенефициент по проект „Изкуството в Свищов по пътя на времето“, Договор № RD11-06-1366/ 15.12.2023 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Размерът на полученото финансиране е 22 433,10 лв., като срокът за изпълнение на проектните дейности е 15.12.2023 г. – 30.06.2024 г. 

Основната цел на проекта е да се насърчи разпространението на движимо културно наследство сред населението на община Свищов и нейните гости. Изпълнението на проекта ще допринесе за разпространение на художественото изкуство и достигането му до по-голяма аудитория чрез обучителни и информационно-представителни активности. 

Основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати, са свързани с организиране и провеждане на работилница под надслов „Изкуството една стъпка по-близо до младежите“, която е насочена към ученици и има за цел да ги запознае с Галерията и да ги ангажира в творчески дейности. Предвижда се да се осъвременят информационните етикети на експонатите, както и да се издаде и разпространи каталог на селектирани творби. 

Очакваните ефекти от постигането на планираните резултати са свързани с повишаване информираността и ангажираността на гражданите по отношение на художественото изкуство, с фокус върху младежите и привличане на нови публики,  като с това ще бъдат постигнати и целите на проекта.


Ключови думи
Художествена галерия „Николай Павлович“
Последни
Седмицата
Анкета