Петък, 22 Мар 2024
            
Горна Оряховица Общество

Девет жилищни кооперации в Горна Оряховица са одобрени за безплатно саниране, 32 са в резервния списък

  22.12.2023 16:33
Девет жилищни кооперации в Горна Оряховица са одобрени за безплатно саниране, 32 са в резервния списък

Девет сгради в Горна Оряховица са одобрени по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Общата стойност на техните проекти е 19 919 187 лева.

32 сгради с проекти на стойност 46 392 320 лева остават в резервния списък.

Одобрените са:

Многофамилна жилищна сграда на ул. „Ангел Кънчев” №84 с проект за 2 359 381 лв., която е сред събралите най-много точки в националното класиране.

Могофамилна жилищна сграда на ул. „Марин Дринов” №40  -  1 516 780,63 лв.

Многофамилна жилищна сграда на  ул. „Струма” №2  -  1 905 497,98 лв.

Многофамилна жилищна сграда ул. „Ангел Кънчев” №86 - 2 043 462 лв.

Многофамилна жилищна сграда на ул. „Ю. А. Гагарин” №41-43 - 4 212 175,58 лв.

Многофамилна жилищна сграда на  ул. „П. Р. Славейков" №21, 23, 25, 27  - 3 469 145,41 лв.

Многофамилна жилищна сграда на ул. „Борима” №8-10 - 2 259 492,27 лв.

Многофамилна жилищна сграда на ул. „Осъм” №1 - 1 244 М

Многофамилна жилищна сграда на ул. „Родопи” № 37 - 908 895,75 лв.

Обща за страната 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.

По нея бяха получени общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърли близо 4 пъти разполагаемия бюджет.

2178 сгради, за които предписаните мерки за саниране възлизат на 2,673 милиарда лева, са включени в резервния списък с проектни предложения. В резервния списък са включени и предложенията, които имат по-висок резултат от 115 т., но са в общини, които са достигнали определените им лимити на безвъзмездна финансова помощ и не могат да бъдат финансирани.

Отхвърлени като неотговарящи на изискванията са 119 проектни предложения, за които би била необходима инвестиция в размер на 101 млн. лв. 15 проектни предложения са оттеглени.

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. От своя страна, местните власти ще сключат договори с одобрените блокове. За да не се губи време, общинските администрации могат да започнат да обявяват обществени поръчки за избор на изпълнители преди тяхното сключване. При своевременното им провеждане, изпълнението на предписаните за обновяване на сградите мерки ще може да започне още през строителния сезон на 2024 г. Строително-монтажните работи също трябва да се извършват при спазване на предвидените графици, защото срокът за изпълнение на дейности с финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост е средата на 2026 г.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.


Ключови думи
саниране Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета