Сряда, 21 Фев 2024
            
Горна Оряховица Икономика

В Горна Оряховица вдигат местните данъци и такса смет в края на годината

  02.12.2023 10:47
В Горна Оряховица вдигат местните данъци и такса смет в края на годината

2024 г. ще донесе на горнооряховчани нови местни данъци и такси, които ще увеличат с около 50% парите, отделяни от домакинствата за бюджета на Общината.

На сайта на Общината вече е публикуван проект за промяна в Наредбата за местните данъци, в който се предлагат нови ставки за данък сгради, данък върху МПС, данъка върху сделки и туристическия данък. Отделно има и проект за нови промили за такса смет. Предложенията на администрацията ще се разглеждат в ОбС в края на декември, тъй като трябва проектът да престои обявен публично поне един месец.

Местните данъци и такси не са променяни отпреди ковид пандемията и за първи път ще има толкова сериозно увеличение наведнъж на всички местни налози.

С една трета се планира да се увеличи данъка върху недвижимите имоти. В момента ставката е 2 промила или 2 лева на всеки 1000 лева от данъчната оценка на имота. Ставките не са променяни от 2012 г., но междувременно данъкът нарасна веднъж заради променя при методиката за изчисляване на данъчните оценки, направена от правителството. Предлага се данъкът да стане 3 промила за 2024 г.

Ако това предложение бъде прието, данъкът за масов тухлен апартамент от 104 квадратни метра в I зона ще стане 111 лева, а досега е бил 73 лв. Примерни сметки има много в предложението, но то си е очевидно, че данъкът нараства с 1/3.

В Горна Оряховица има 34 900 имота, но много от тях са освободени от данък, други пък не са плащани. За 2023 г. са планирани 1,2 млн. лв. приходи от този данък. До ноември са събрани 1 051 519. С новия промил Общината би трябвало да разчита на още 300-400 000 лева догодина.

Данъкът върху моторните превозни средства не е променян от 2019 г., когато се въведе двукомпонетното му изчисляване. При него се комбинира възрастта и мощността на автомобила с екологичните му характеристики. Като идеята е по-старите и замърсяващи автомобили да плащат повече.

Сега се предлага увеличение именно на екологичния компонент. Предвижда се автомобили без екологична категория или с категории Евро 1 и Евро 2 да формират данъка с коефициент 1,30. За Евро 3 – 1,10, Евро 4 – 0,90, Евро 5 – 0,60, Евро 6 и EEV - 0,40. Това ще доведе до увеличение с около 15% на плащания данък. Най-сериозен данък ще плащат собствениците на стари и мощни коли без екологична категория. Примерно за 37-годишен автомобил с 96 kW и без екокатегория ще се дължи 219 лева данък.

Според справките в общината има регистрирани 25 500 автомобили, от които около 21 900 са леки и товарни автомобили до 3,5 т. Годишният план от този вид данък, заложен в бюджета на Общината за 2023 г., е в размер на 2 100 000 лв., като към настоящия момент изпълнението е в размер на 2 004 594 лв. Това е един от най-добре събираните данъци, тъй като без него автомобилът няма да мине преглед.

Автомобилите без екокатегория всъщност са най-масови. 9860 автомобила нямат категория, а 11 117 са на възраст над 20 години. Старите, но с малка мощност автомобили, все още плащат най-малко, дори и да нямат категория. Примерно за 31-годишна кола с 56 kW и без екокатегория в момента се дължи данък 56 лв., а ще станат 63 лв.

Третият общински данък, който формира по-сериозни приходи, е данъкът върху възмездно придобиване на имущество, т. е. продажби или замени. Постъпленията от този вид данък, изчислени към месец ноември 2023 г., са в размер на 847 619 лв. Досега е бил 2,6% върху оценката на прехвърляното имущество. Предложението е за 3%.

Туристическият данък касае твърде малко данъчни субекти и приходите от него са скромни. В проекта се предлага той да се повиши с 30 стотинки на нощувка.

Промяната на такса смет обаче засяга всички и това всъщност е най-големият местен налог. Тъй като все още няма методика за изчисляване на таксата според количеството отпадък, тя продължава да се изчислява на база данъчна оценка на имота за гражданите или на по-високата стойност от данъчната оценка или отчетната стойност за фирмите.

Предложението е промилите за изчисляване на таксата да се увеличат, което ще доведе до около 20% увеличение на дължимите суми за граждани и фирми. Повишават се и цените на съдовете за смет, за тия, които плащат на тяхна база.

Събраните такси трябва да обезпечат план сметка от 4,1 млн. лв. дейности по сметопочистване, сметоизвозване, поддържане на регионалното депо, поддържане на обществените зони и паркове и т.н.

Приходите от такса смет не могат да се използват за друго, освен за дейностите по чистотата.

С останалите данъци се финансират общинските дейности. Видно е от сметките, че дори и да се приеме в пълния размер предлаганото увеличение, няма да могат да се съберат и 1 милион лева допълнително.

Елена ВЕЛКОВА


Ключови думи
местни данъци и такси Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета