Понеделник, 19 Фев 2024
            
Други

Обявени са вакантни длъжности в Сухопътните войски

  20.11.2023 15:02
Обявени са вакантни длъжности в Сухопътните войски

О Б Я В А

 

за вакантни длъжности в Сухопътните войски

за приемане на военна служба на лица,

изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-973/07.11.2023 г. на министъра на отбраната са  обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти и 1 (една) вакантна длъжност за войник, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

  • Заместник-командир на 2 механизиран взвод в 1 механизирана рота във военно формирование 42800 – Плевен: 1(една) длъжност за сержант;
  • Командир на 2 отделение за подвоз на ГСМ във военно формирование 52760 – Пловдив: 1(една)  длъжност за сержант;
  • Специалист по информационни системи във военно формирование 22280 – Корен: 1(една)  длъжност за войник.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначени за целта комисии. Същите определят критерии за извършване на избора, разглеждат постъпилите документи и след събеседване с кандидатите извършват класиране.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документи – 14.12.2023 г.

 

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново


Ключови думи
Сухопътни войски
Последни
Седмицата
Анкета