Петък, 01 Дек 2023
            
Икономика

Близо 2 милиона лева приходи от нощувки в област Велико Търново през месец септември отчита статистиката

  19.11.2023 09:33
Близо 2 милиона лева приходи от нощувки в област Велико Търново през месец септември отчита статистиката

През септември 2023 година в област Велико Търново са функционирали 136 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 267, а на леглата – 4 842. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 3.0%, а леглата в тях – с 6.0%, сочат данни на отдел „Статистически изследвания“ в старата столица.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 33 011, или с 9.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 23.7% и от български – с 5.4% спрямо септември 2022 година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново са 19 426, или с 12.8% повече спрямо същия месец на предходната година. От всички пренощували лица 66.7% са български граждани (12 957 души), като най-голяма част от тях (71.1%) са нощували в места за настаняване с категория 1 и 2 звезди. Нощувалите чужди граждани са 6 469 души. Най-голяма част от тях (44.9%) са нощували в места за настаняване с категория 4 и 5 звезди. В места с категория 3 звезди са пренощували 18.7% от тях. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 29.3%, следвани от Испания – 8.6%, Германия – 6.9%, Франция – 5.4%, Китай – 5.2%, Обединено кралство – 4.1% и от САЩ – 3.7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново е 22.8%, която е с 8.9 процентни пункта по-ниска от средната за страната (31.7%). Най-висока заетост има в местата за настаняване с категория 4 и 5 звезди – 37.9%, следвана от тази в местата с 3 звезди – 22.4%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в тези с категория 1 и 2 звезди – 20.4%. През септември 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. общата заетост се увеличава с 0.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Велико Търново са 1 924.0 хил. лв., или с 22.2% повече в сравнение със септември 2022 година. Отчетеното увеличение е както от чужди граждани – с 23.7%, така и от български – с 21.4%. Най-голяма част (56.1%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.


Ключови думи
приходи от нощувки