Събота, 17 Фев 2024
            
Велико Търново Други

Актуални тенденции на педагогическата наука бяха представени на Международна научна конференция във ВТУ

  18.11.2023 10:11
Актуални тенденции на педагогическата наука бяха представени на Международна научна конференция във ВТУ

Десетата международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, организирана от Педагогическия факултет на ВТУ, представи най-новите тенденции в образованието.

В престижния научен форум се включиха над 70 докладчика – преподаватели, докторанти, учители и педагогически специалисти от България, Албания, Македония и Виетнам.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри събитието, като отбеляза, че Педагогическият факултет е един от най-търсените сред кандидат-студентите, избрали да следват във Великотърновския университет, а заместник-ректорът по качеството и акредитацията проф. д.н. Вихрен Бузов от своя страна каза, че Факултетът е лидер в България по проект „Студентски практики“.

В пленарната сесия на конференцията бяха включени два доклада „Вечните въпроси в българската дидактика – от началото до края на XX век”, който бе изнесен от проф. д.н. Вася Делибалтова, и „Перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование” с докладчик проф. д-р Сийка Чавдарова-Костова, преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА.

Докладите са тематично разделени в няколко секции – Педагогика, Социална педагогика, Предучилищно образование, Начално училищно образование, Музикална педагогика и Спортна педагогика.


Ключови думи
ВТУ Факултет по педагогика
Последни
Седмицата
Анкета