Петък, 16 Фев 2024
            
Други

Търси се оркестрант за военен духов оркестър

  17.11.2023 14:11
Търси се оркестрант за военен духов оркестър

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за заемането на длъжност

за военен оркестрант във военния духов оркестър на

Съвместното командване на специалните операции

 

Офис за военен отчет в Община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-952/02.11.2023 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) длъжност за сержант - оркестрант във военния духов оркестър на военно формирование 56100 – Пловдив.

Същата следва да се заеме от лице завършило граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Конкурсът ще се проведе на 10.01.2024 г. и 11.01.2024 г. и включва: изпит по музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса и извършване на оценка на психологичната им пригодност.

Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

Срок за подаване на документи: 01.12.2023 г.

Информация може да получите в офиса за военен отчет

 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:

 

0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица

0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец

062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Снимката е илюстративна


Ключови думи
военен духов оркестър
Последни
Седмицата
Анкета