Петък, 01 Дек 2023
            
Други Свищов

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ работи по националната програма „Заедно за всяко дете“

  07.11.2023 13:28
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ работи по националната програма „Заедно за всяко дете“

В периода 3-4 ноември 2023 г. свищовската ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ реализира дейности по Националната програма „Заедно за всяко дете“ Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.  Партньор в заложените активности е Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора.

Дейностите стартираха с провеждането на информационна кампания за ролята на образованието за децата и учениците.

На 3 ноември 2023 г. 30 ученици работиха в групова лаборатория: Социално-емоционални умения за емоционална интелигентност.

На 4 ноември 2023 г. с педагогически специалисти и родители на ученици от ПДТГ “Д. Хадживасилев” се проведе тренинг на тема „Споделени ценности, права и отговорности”. 

Обучаващата организация засегна темата за комуникацията. Всяка от страните даде отговор на фундаменталните въпроси по темата, с помощта на ролеви и екипни игри участниците успяха да дадат решение на различни казуси, които изпълват ежедневието ни като родители и учители.

Благодарим на родителите за отделеното време, съдействието и ентусиазма, с който се включиха. Благодарим на организацията за професионализма и топлото отношение и всеки един от нас застава зад думите "Да бъдем заедно за всяко дете", казват от гимназията.


Ключови думи
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“