Събота, 03 Фев 2024
            
Горна Оряховица Общество

Осем фирми искат ремонтите на общежитието на ПГХТ и на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в Горна Оряховица

  04.11.2023 12:56
Осем фирми искат ремонтите на общежитието на ПГХТ и на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в Горна Оряховица

Десет оферти от осем фирми са подадени в двете процедури, открити от Общината, за избор на изпълнител на ремонтите в общежитието на ПГХТ и на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”. Двата обекта са първите проекти, за които Общината печели финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

За училището на Гарата се предвижда цялостен ремонт на сградата, топлоизолиране на външни стени, покриви и подове, подмяна на прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи, ремонт на сградната водопроводна мрежа и санитарните помещения, подмяна на пожарните кранове.
Предвижда се реконструкция и на ел. мрежата, мълниезащитна инсталация, мрежа за видеонаблюдение, звънчева инсталация, кабелна и безжична мрежа за компютри и др.
Стойността на проекта е 2 053 000 лева без ДДС. Кандидатстват две местни фирми – „Раховец Архитектура и Строителство” ЕООД, „Емили Строй” ЕООД и софийската КЕЕ ЕООД.

Проектът за ремонт на общежитието предвижда топлоизолация на фасади и нова мазилка, ремонт на покрива с полагане на нова хидроизолация и нови обшивки по бордовете, подмяна на стара дограма с нова PVC, ремонт на всички стаи, ремонт на санитарни помещения; за хора в неравностойно положение ще бъде изграден нов външен асансьор с метална конструкция и термопанели, ще се направи нова тротоарна  настилка около сградата и др.

Стойността е 3 903 876 без ДДС. Подадени са 7 оферти от „Перфектстрой” ЕООД, „Раховец Архитектура и Строителство” ЕООД, „Крафт Трейд” ООД, КЕЕ ООД, „Джамбо 33” ООД, „Марбъл Строй” ЕООД.

И по двете поръчки предстои първи етап – оценка на документите и се очаква дата за отваряне на ценовите оферти.


Ключови думи
ремонт ПГХТ ОУ "Св. Паисий Хилендарски" Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета