Петък, 01 Дек 2023
            
Елена Местни избори 2023

Инж. Дилян Млъзев, кандидат за кмет на Елена: Експериментите в местната власт са рисково занимание, критично важни са опитът, експертизата и приемствеността в управлението

  27.10.2023 15:39
Инж. Дилян Млъзев, кандидат за кмет на Елена: Експериментите в местната власт са рисково занимание, критично важни са опитът, експертизата и приемствеността в управлението

Инж. Дилян Млъзев е кандидат за кмет на община Елена от ГЕРБ. На финала на предизборната кампания инж. Млъзев прави равносметка и задава посоката на теми, по които ще работи през следващите 4 г.

- Г-н Млъзев, определят изтеклия мандат като изключително труден за кметовете. Вашата преценка за тези четири години?

-Мандатът наистина беше много труден за местната власт. Започнахме с ясна програма, с поети конкретни ангажименти към гражданите. Много скоро обаче ни се наложи да насочим усилията си в друга посока, за да се справяме с невиждани през последните десетилетия предизвикателства. Ковид пандемията фокусира усилията ни върху най-важното за онзи момент - физическото оцеляване на хората и работа в извънредна обстановка. И докато държавата успее да регламентира законови механизми и процедури, ние трябваше да реагираме в движение, защото бяхме най-близо до хората. Кметовете споделяхме практики, учехме се един от друг, грешахме и се коригирахме… После дойде кризата с бежанците, където пак трябваше да реагираме в движение, да им осигуряваме храна и вода; после войната и последствията от нея върху цените на горивата и енергоносителите; политическата криза, безплодните избори, правителствата за по няколко месеца и честите промени в нормативните разпоредби, объркващи и понякога противоречащи си... и, както казват хората - докато се обърнеш, и мандатът свършил.

- Вие сте начело на община Елена три поредни мандата, какво бихте откроили като най-големия успех на Вашето управление?

-Много хубави неща се случиха в общината за тези дванадесет години, ако започна да ги изброявам, рискувам да пропусна, затова ще перифразирам текста на една любима моя песен и ще кажа така: Елена вече не е „малкият град, в който... просто няма какво да се случи“. Имаме своето място сред утвърдените туристически дестинации, разпознаваеми сме не само с кулинарните производства, но и със забележителностите, и със събитията от културния календар. За града ни и за местната власт като цяло се говори с добро не само в областта и региона, но и в цялата страна. Държа да подчертая, че всичко това е заслуга не само на общинското ръководство, но и на бизнеса, на хората, които се занимават с изкуства, на цялата местна общност. И все пак, ако трябва да откроя най-значимите случили се проекти в трите поредни мандата, това са стадионите в Елена, Майско и Константин, детските площадки и младежкия център в сградата на старата поликлиника (от първия мандат); основният ремонт на училището в Елена, обновените общински пътища и улици (от втория мандат); рекултивираното депо за отпадъци, разширението на училището в с. Майско и, разбира се, възстановяването на „изгорялото училище“ за художествена галерия (от третия мандат).

- Кои са основните цели, които си поставяте за новия мандат, свързани ли са те с готовността на общината за бъдещи инвестиции?

-Между многото проблеми за решаване и приоритети за развитие, бих откроил три основни: достъп на гражданите до здравни услуги, осигуряване на достатъчно питейна вода за всички населени места и ефективно управление на отпадъците. И ако в сферата на здравеопазването нещата зависят най-вече от държавната политика, то водоснабдяването и промяната на мисленето по отношение на отпадъците са въпроси, които трябва да продължим да решаваме с бъдещия общински съвет. Да, именно да продължим, защото още в този мандат заложихме за проектиране няколко обекта за допълнително водоснабдяване, както и прединвестиционни проучвания за две инсталации, целящи намаляване на депонираните отпадъци на регионалното депо - едната за разделно събиране на едрогабаритни, строителни и рециклируеми отпадъци, а другата - за аеробно третиране на зелени и органични отпадъци. Колкото за достъпа до здравни услуги - ще предложа на бъдещия Общински съвет закупуване на рентгенов апарат и оборудване на лаборатория, но остава висящ въпросът с осигуряването на съответните специалисти. Разбира се, тук трябва да споменем и останалите инфраструктурни проекти - пътища, улици, пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор, интелигентна система за енергоспестяващо улично осветление, социални услуги, и още, и още...

- За какво не Ви достигна време и с какво бихте се захванали веднага, след като се върнете на работа?

-Ковид-пандемията принудително прекъсна напредналата обществена дискусия относно предназначението на една емблематична за Елена сграда - старата гимназия. След като се възстанови нормалния начин на живот, средствата по финансиращите програми вече бяха изчерпани. Сега, в очакване на новите мерки по оперативните програми, за нас е важно да възобновим този проект, който да вдъхне живот на сградата. Надделява общественото мнение, че там трябва да се създаде многофункционален център за изложения и събития, еленският „Експо-център“, да се използват съвременни технологии, чрез които да оживее историческият и културен капитал, завещан ни от нашите деди.

Другият недовършен поради стечение на обстоятелствата проект е този за изграждане на буферен паркинг, посетителски и търговски център с щандове на производители на местни кулинарни деликатеси, зали за дегустации и за мултимедийно представяне на забележителностите на територията на общината. За този проект, който едновременно ще облекчи паркирането в централната градска част, ще популяризира даденостите на общината и ще подпомогне местния бизнес, смятахме да използваме сградния фонд и терена на бившата ЖП-гара Елена. Бяхме на финала на процедурата по придобиване на имотите в полза на общината, но политическите промени през последните години осуетиха това намерение. Смятам, че след изборите ще имаме нов шанс да станем собственици на имота, който и до днес стои неизползваем и се руши, и да реализираме този важен за общината инвестиционен проект.

- Седем са кандидатите за кмет на Елена, кой от тях е основният ви опонент?

-Много са, наистина, отдавна не се е случвало да има толкова желаещи да управляват общината. Според мен това е признак, че нещата вървят и че отстрани изглежда лесно да си кмет на Елена. Ако беше обратното, едва ли толкова хора биха искали да се заемат с това (смее се). Сега сериозно: всеки от кандидатите заслужава уважение, дори само за това, че се е осмелил да излезе и да заяви публично идеите си за града и готовността да поеме отговорност за развитието му. Разбира се, имам своите виждания за шансовете на всеки един от тях, но няма да ги споделя, защото не мисля, че е коректно. И все пак - мисля, че най-голяма подкрепа от еленчани ще получат кандидатите, издигнати от т.нар. системни партии, както и онези, които от дълго време подготвяха кампаниите си.

- Защо вашите съграждани трябва да Ви гласуват доверие отново?

-Смятам, че през последните години, заедно с екипа на общинската администрация и общинския съвет, успяхме да планираме и реализираме много и добри проекти, благодарение на които общината е финансово стабилна, развива се устойчиво и в правилна посока. Познавам проблемите, които стоят на дневен ред, знам решенията на повечето от тях и имам енергията, заедно с мнозинството в бъдещия Общински съвет и колегите от администрацията да предприемем и осъществим необходимите действия. Смятам, че в днешните трудни времена експериментите в местната власт са рисково занимание. Нещо повече - критично важни са опитът, експертизата и приемствеността в управлението. Затова да бъдем отговорни и да продължим заедно - за стабилна и просперираща община Елена!


Ключови думи
инж. Дилян Млъзев